1. Ana Sayfa
  2. Boşanma Davaları
  3. Anlaşmalı Boşanma Davası Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı Boşanma Davası Şartları Nelerdir?

anlasmali-bosanma-sartlari

Anlaşmalı boşanma davası şartları ile ilgili tüm bilgiler;

Toplumun temel dinamiklerinin başında aile kavramı gelmektedir. Aile; karşılıklı sadakat, güven, fedakârlık, doğruluk, emniyet, saygı ve sevgi üzerine bina edilir. Eşler arasında çeşitli sebeplerden dolayı aileyi ayakta tutan bu temel unsurlar zedelenebilmektedir. Türk Medeni Kanununda birçok boşanma sebebi ifade edilmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır: Karşılıklı güvenin sarsılması, cinsel ilişkiden uzak durma ya da doğal olmayan yollardan cinsel ilişkiye zorlanma, birbirine kötü davranış gösterme, sorumlulukları yerine getirmeme, sevgisizlik ve bunu ifade etmek, ahlaksızlık fiili ile itham edilmek, zina yapmak, evli olan kişilerin anne ve babalarının karı ve kocanın işlerine müdahale etmesi, sürekli ağır hastalık durumu gibi birçok sebep boşanmaya gerekçe gösterilerek dava açılabilmektedir. Bu gerekçelere ilave olarak; kötü alışkanlıklar, aile berberliğini bozacak düzeyde yoksulluk, birbirine karşı sabredememek, dedikodu gibi sebeplerden dolayı boşanma davası açılabilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Evlilik müessesenin, yukarıda belirtilen boşanma sebepleri ve sayılmayan diğer sebeplerden dolayı Türk Medeni Kanunu’nun 166.maddesinde yer alan hükümlere göre bitirilmesine boşanma denmektedir. Anlaşmalı boşanma ise, karı ve kocanın birisinin ya da her ikisinin ilgili mahkemeye başvurması neticesinde, her iki tarafın karşılıklı olarak boşanmayı kabul ettiklerini gösterir irade ile açılan davaya boşama davası denmektedir. Dava açılırken eşlerden her ikisi beraber mahkemeye başvurabilir y ada eşlerden biri ilgili yer mahkemesine dava açar, diğer eşin de bunu kabul etmesi anlaşmalı boşa olarak ifade edilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Boşanma Şartları

Türk Medeni Kanunu’nda ilgili maddeler kapsamında, anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilesi için bazı şartların oluşması gerekmektedir. Bu şartlar kısaca şöyledir;

  • Boşanma konusunda her ikisinin rızasını esas olması ve dava dosyasında belirtilen tüm konularda anlaşılmış olması şarttır.
  • Eşlerin birbirleriyle en az 1 yıldır evli olmaları şartı aranır.
  • Anlaşmalı boşanmada hazırlanan protokolde karşılıklı olarak tüm konularda anlaşıldığını göstergesi olarak protokolün tüm sayfalarının her bir eş tarafından imzalanmış olması gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü ve Protokolün Hazırlanması

Evliliğin resmi olarak bitirilmesine yönelik ve boşanmanın neticesinde tüm konularda anlaşıldığını gösteren yazılı metne Anlaşmalı Boşanma Protokolü denmektedir. Bu protokol, eşlerin boşanmanı sonuçları hakkında tüm hususlarda rıza gösterdiklerinin avukat aracılığıyla yazılı metne dökülmesi ya da eşlerin ortak iradelerini gösterir şekilde bir metin hazırlanarak her bir metnin sayfasının eşler tarafından imzalanmasıdır. Avukat tutmak zorunlu değildir ancak hukuki sorunlar yaşanmaması ve mağduriyet oluşmaması için avukattan destek almak faydalı olacaktır.

Anlaşmalı Boşanmada Avukatın Önemi

Anlaşmalı boşanmaya karar veren eşlerin, boşanma sonrasında mağduriyet yaşamamaları, hak kaybına uğramamaları, nafaka ve tazminat gibi hukuki bilgi gerektiren konularda mutlaka avukattan destek almak gerekir. Mahkeme, anlaşmalı boşanma protokolünü esas alarak karar vermektedir. Bu yüzden anlaşmalı boşanmaya karar veren bireylerin, hukuki bir metin hazırlaması çok zordur. Boşanma sonrasında mutabık kalınan tüm konuların her iki taraf için mağduriyet olmaması ve alınan kararın metne dökülmesinin avukat aracılığıyla yapılması en doğru bir karar olacaktır. Anlaşılan konuların, kamu düzenine aykırılık teşkil etmemesi ve genel ahlaka aykırı olmaması şartıyla protokol hazırlanmalıdır.

Anlaşma Boşanma Davalarında Nafaka ve Velayet

Boşanma sonrasında maddi olarak zorluk çeken eşe, diğer eş tarafından her ay verilmesi gereken paraya nafaka denmektedir. Anlaşmalı boşanma protokolünde, nafaka hususu belirtilir ve ilgili mahkeme hâkimi, bu protokolde belirtilen anlaşmaya göre kararını tesis edecektir. Hâkim, nafaka hususunda belirtilen tutarlara bağlı olarak karar verecektir. Eğer çocuk varsa hâkim; çocuğun giderleri, eğitim hayatı, sağlık giderleri ve bakımı gibi hususlarında protokolde belirtilen iştirak nafakası hususuna bağlı değildir. Hâkim; çocuğun ortak menfaatini gözetebilir.

Anlaşmalı boşanma davalarında en çok sorun yaşanan konulardan birisi de çocuk/çocukların velayetinin kime verileceği konusudur. Bu konuda yetki Mahkeme Hâkimindedir. Hâkim, çocuğun menfaatini, gelecek endişesini ve yararına göre çocuk için en uygun olan hususları dikkate alarak ve anne ve babanın maddi durumunu da göz önünde bulundurarak karar vermektedir. Kamu düzeni ile ilgili yakından ilişkili olan çocuğun velayeti konusunda anlaşmalı boşanma protokolünde eşler tarafından belirtilen hususlara Mahkeme hâkimi bağlı değildir.

Mahkeme Hâkiminin Anlaşma Protokolünü Değiştirme Yetkisi

Anlaşmalı Boşanma Protokolü’nde eşler nafaka, iştirak nafakası gibi konuları belirtmemişlerse ya da protokolün usulüne uygun düzenlenmemesi durumunda Hâkim, ret kararı verebilir. Eşler kendi iradeleri ile hazırladıkları protokolde belirlenen her hususta anlaşmış olsalar dahi Hâkim, protokole müdahale etme yetkisi bulunmaktadır. Özellikle iştirak nafakası ve velayet konuları, ailenin korunması, çocuğun menfaati gibi hususlar kamu düzeni ile doğrudan bağlantılı olduğundan Hâkim, karar verirken çocuğun menfaatini gözeterek karar vermektedir. Nafaka ve tazminat hakkında anlaşılan konularda ise Hâkim, bu karara bağlıdır ve kararı da bu yönde olmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Hangi Mahkemeye Başvurulur?

Boşanmak isteyen eş/ya da her ikisi boşanma gerekçelerini belirten bir dilekçe ve gerekçenin delillerini içeren bilgi ve belgelerle Aile Mahkemesi’ne başvurmalıdır. Boşanma davalarında yetkili mahkeme, eşlerin son 6 aydır birlikte ikamet ettikleri yer mahkemesi yetkilidir. Aile mahkemesi olmayan yerlerde ise Asliye Ceza Mahkemesi boşanma davalarına bakmaktadır. erin onayladığını gösterdiği ve rıza iradelerini gösterir Anlaşmalı Boşanma Protokolü, hazırlamalıdırlar. Bu protokol dilekçe ile de verilebilir, dava açıldıktan sonrada hazırlanıp Aile Mahkemesi’ne teslim edilebilir. Protokolde nafaka, iştirak nafakası ve velayet konularının yer alması gerekir. Hâkim, nafaka ve tazminat hususlarında protokolde belirtilen karara uyar, ancak iştirak nafakası ve velayet hususunda eşler anlaşmış olsalar bile protokole bağlı değildir.

Ne Kadar Sürede Hâkim Anlaşmalı Boşanma Davasını Neticelendirir?

Mahkemelerin yoğunluğuna, protokolün usul açısından doğru hazırlanıp hazırlanmadığına göre 1 ay ile en geç 4 ay içerisinde dava sonuçlanmaktadır.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Yorum Yap

Yorum Yap