1. Ana Sayfa
  2. Boşanma Avukatı
  3. Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır?

bosanma-dilekcesi-nasil-hazirlanir

Boşanma davalarıyla ilgili süreci başlatan boşanma davası dilekçesinin nasıl yazıldığı ve dilekçede nelere dikkat edilmesi gerektiği büyük bir merak konusudur. Taraflar boşanmak istedikleri zaman ya da eşlerden birinin böyle bir talebi olduğunda yapılması gerekenleri genel hatlarıyla bilmek oldukça önemlidir. Bu şekilde zaten duygusal açıdan yıkımı olan bu süreç daha rahat ilerlemiş olur. Ayrıca boşanma davası dilekçesinin doğru bir şekilde yazılması dava bakımından da önemlidir. Tüm bu sebeplerden dolayı ilgili detayları bilmek taraflar için fayda sağlayıcı olmaktadır.

Bilinmesi gereken öncelikli kural dilekçenin aile mahkemesine hitaben yazıldığıdır. Taraflar bulundukları yerde olan aile mahkemesine hitaben boşanma davası dilekçelerini hazırlamalıdırlar. Hazırlanan dilekçede tarafların ad- soyad bilgileri ve T.C. kimlik numaraları kesinlikle yer almalıdır. Dilekçede yer alması gereken bir diğer zorunlu kısımda tarafların hangi sebepten ya da sebeplerden ötürü boşanmayı istedikleri olmalıdır. Burada da şiddetli geçimsizlik denilen genel sebepler veya terk, zina, kötü muamele gibi özel sebepler mevcuttur. Boşanma sebebine konu olan durum her neyse dava dilekçesinde belirtilmelidir.

Boşanma Davası Dilekçesinde Olması Gerekenler Nelerdir?

Boşanma davası dilekçesinde kişisel bilgiler ve T.C. kimlik numaraları dışında olması gerekenler boşanma nedenleridir. Bunun dışında tarafların talepleri de dava dilekçesinde yer almalıdır. Talepler nafaka, çocukların velayeti ya da tazminat gibi konulara yöneliktir. Ayrıca boşanma davalarında iddiaların delillerle kanıtlanması gereklidir. Dava dilekçesinde sunulacak delillerin neler olduğu da belirtilmelidir. Aslında delil denildiğinde en önemli delilin tanık ya da tanıklar olduğu bilinen bir gerçektir. Tabi burada bilgisi olan tanık kavramı oldukça önem taşımaktadır. Tüm bu bilgiler de dava dilekçesinde belirtilmelidir ve hazırlamış olan dilekçe iki nüsha haline getirilmelidir. Dilekçe aile mahkemesine götürülür ve belirlenen harç miktarı ödenerek boşanma davası açılabilir.

Boşanmak eylemi kişilerin hayatlarını ve varsa çocukların hayatlarını etkileyen son derece önemli bir eylemdir. Burada hem maddi hem de manevi bir değişim söz konusu olacaktır. Bu kadar önemli bir kararda ve bu karar neticesinde açılan davada her şeyin usulüne uygun olarak yapılabilmesi çok önemlidir. Dava talebinim kabulü ve tarafların haklarının en uygun şekilde korunabilmesi için hazırlanan dava dilekçesinin önemi büyüktür. Dilekçede hukuki gerekçeler en net ve anlaşılır şekilde anlatılmalı, önemli detaylar atlanmamalı ve dilekçe şekli de hukuki metne göre olmalıdır. Tüm bu sebeplerden dolayı boşanma davası dilekçesinin hazırlanmasında ve diğer hukuki süreçlerde bir avukattan destek alınmasında fayda vardır.

Boşanma Dilekçesi Her Dava İçin Aynı Şekilde Mi Hazırlanır?

Boşanma davası dilekçesinin hazırlanması yapılacak olan boşanma davasının türüne göre değişiklik gösterir. Öyle ki anlaşmalı boşanma davalarında hazırlanan dilekçeyle çekişmeli boşanma davalarında hazırlanan dilekçe birbirinden farklıdır. Genel hatlarıyla dilekçenin hazırlanma şekli ve usulü aynı olsa da dilekçenin içeriği değişmektedir. Boşanma davalarının hak ve yükümlülüklerle sonuçlandığı düşünüldüğünde dilekçenin içeriğine dikkat etmenin önemi daha da iyi anlaşılır.

Anlaşmalı boşanma davaları için hazırlanacak olan dilekçe diğer tür dava dilekçesine göre daha kısa formdadır. Her iki tarafın anlaşmış oldukları maddeler eşliğinde protokol düzenlenir ve çiftlerden her biri düzenlenen protokole imza atarlar. Protokolde nafaka, velayet, kişisel ilişki ve buna benzer maddi ve manevi her detay anlaşıldığı şekilde yer alır.

Çekişmeli boşanma davalarının dilekçesinde, boşanmaya neden olan gerekçeler dilekçede ortaya konmalıdır. Kanunda boşanma sebepleri belirlenmiştir. Genel ve özel boşanma sebepleri şeklinde iki kategori mevcuttur. Şiddetli geçimsizlik kaynaklı olarak evliliğin sonlanması genel sebepler içinde yer alır. Özel sebeplerdeyse hayata kast, kötü muamele, zina, suç işleme, terk, akıl sağlığı gibi gerekçeler yer alır. Boşanma dava dilekçesinde taraflar boşanma nedenlerini bu gerekçelerden hangilerine dayandırıyorlarsa o nedenleri açıkça belirtmek durumundadırlar.

Boşanma Davası Dilekçesinde Dikkat Edilmesi Gereken Detaylar

Boşanma davası dilekçesi tarafların bilgilerini, boşanma nedenlerini, evlilik birliğinin sona ermesine neden olan dayanakları ve bu dayanaklıları destekleyen delilleri, tazminat, nafaka, çocuklarla ilişki gibi özel ve önemli maddeleri kapsayan detaylı bir belgedir. Tüm bu detayların kâğıda dökülmesi ve tarafların kendilerini doğru bir şekilde ifade edebilmeleri için boşanma davası dilekçesinin eksiksiz ve doğru usullere göre hazırlanmış olması büyük önem taşır.

Dilekçede yapılan herhangi bir yanlış veya kullanılan eksik bir söylem taraflar için hak kaybı yaşanmasına veya istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir. Bu nedenle boşanma davası dilekçesi hazırlamada aile hukuku alanında uzman bir avukattan destek alınmasında yarar vardır. Boşanma eylemi hayatı etkileyen oldukça önemli bir eylemdir. Özellikle çocuklar mevzu bahis olduğu zaman önemi çok daha artmaktadır. Bu nedenle her hususta dikkatli olmakta yarar vardır.

Boşanma davası dilekçesinde özellikle de çekişmeli davalar için hazırlanan dilekçelerde boşanmaya neden olan gerekçeler detaylı bir şekilde anlatılmalı ve bu gerekçeler delillerle birlikte ortaya konmalıdır. Mesela aldatma nedeniyle boşanma davası açmak isteyen bir kişi boşanma davası dilekçesinde zina suçuyla ilgili olarak detaylı bir bilgi ortaya koymalıdır. Yani aldatma eyleminin ne zaman gerçekleştiği, ilgili tarafın bu eylemi nasıl öğrendiği, aldatma eylemiyle ilgili kanıtın olup olmadığı veya tanıkların varlığı gibi her detay dilekçede yer almalıdır. Bunun yanı sıra boşanma davalarının açılma süreleri de önemlidir. Aldatma kaynaklı davalar aldatmanın öğrenildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde açılması gereken davalardır. Aksi durumda dava açılmayacağı için aldatma eyleminin öğrenildiği tarih büyük önem taşımakta ve bu detay dilekçede açıkça belirtilmelidir.

Boşanma Dilekçesinin Ücreti Ne Kadardır?

Boşanma davası için dilekçenin ücreti, dilekçe için avukat desteği alınmasıyla ortaya çıkan bir ücrettir. Yani taraflar boşanma dilekçelerini avukata yazdırmak isterlerse o zaman boşanma davası dilekçesi ücreti ortaya çıkar.

Boşanma dilekçesi hazırlanmasında ve boşanma davalarında avukat desteği almak zorunlu değildir. Ancak hayatı etkileyen böylesine önemli bir kararda ve süreçte uzman desteği almak hem çiftlerin hem de çocukların yararına olur. Ortak mallar, müşterek bir çocuğun ya da çocukların olması hak ve yükümlülükleri oldukça arttıran detaylardır. Bu alanlarda hak kaybına uğramamak için avukat desteği alınmasında yarar vardır.

Boşanma davasıyla ilgili avukat desteği için maddi olanağı bulunmayan kimseler en azından boşanma dilekçesinin hazırlanmasıyla ilgili bir avukata başvurmalıdırlar. Çünkü gereken tüm maddelerin hem biçimsel hem de içerik bakımından doğru şekilde hazırlanması çok önemlidir. Boşanma dilekçesi ücreti her avukatın kendi prensipleri doğrultusunda belirlenen bir ücret olur. Elbette baronun tavsiye niteliği taşıyan ücreti ve resmî gazete dilekçe yazım ücreti gibi faktörler belirleyicidir. Ancak her avukatta aynı ücret ortaya çıkmaz.

İnternetteki Hazır Formlara Dikkat

Boşanma davası dilekçesi hakkında bilgi toplayan tarafların karşılarına internette hazır dilekçe formları örnekleri çıkabilir. Burada öne çıkan taslaklar dilekçe hakkında genel bilgi verici nitelikte olsalar da her boşanma davasının kendine özel şartları içinde barındırdığı unutulmamalıdır. Yani her dilekçe boşanma davasına göre düzenlenmelidir. Her ilişkinin dinamiği nasıl ki farklıysa her boşanmanın dinamiği ve gerekçeleri de kendine hastır. Bu nedenle hazır form desteği yerine uzman bir avukat desteği alınmasında yarar vardır.

Unutulmamalıdır ki boşanma davası dilekçesinde yer alan her cümle ve her ifade davanın başlangıcını, seyrini ve sonucunu belirleyen öneme sahiptir. Bu dilekçenin temel belge niteliği taşıdığı unutulmamalıdır. Ayrıca dilekçede yazılacak olan maddeler de hukuk bilgisi gerektiren maddelerdir. Nafakayla ya da tazminatla ilgili bilgi sahibi olmadan dilekçeye bu maddeleri eklemek pek doğru bir davranış olarak gösterilemez. Önemli olan hızlı bir boşanma ortaya koymak değil hak kaybının yaşanmadığı bir boşanma ortaya koyabilmektir. Bu nedenle boşanma davası dilekçesi, boşanma gerekçelerine göre hazırlanmalı ve belirtilen usullere göre düzenlenmelidir. Aldatma kaynaklı hazırlanan dilekçeyle şiddetli geçimsizlik kaynaklı olan boşanma dilekçesi aynı olmayacaktır. Farklılıklara ve detaylara dikkat etmek gereklidir.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
Yorum Yap

Yorum Yap