1. Ana Sayfa
 2. Boşanma Davaları
 3. Boşanma İşlemleri Nasıl Yapılır?

Boşanma İşlemleri Nasıl Yapılır?

nafaka-duzenlemesi

Boşanma işlemlerine başlamadan önce boşanmaya kesin olarak karar vermek gerekmektedir. Daha sonra boşanma davası için gerekli dilekçe resmiyete uygun bir şekilde hazırlaması gerekir. Dava dosyası oluşturulurken; boşanmada dayanakları, sürekli tedbirler, dava sonunda talep edilenlere yer verilmelidir. Bu işlem ve şartlar oluşturulduktan sonra Aile Mahkemesine ya da Aile Mahkemesi tevzi işlemi yapan büroya başvurarak dava açılmalıdır. Boşanma davalarında yargılama usulü son derece teknik bir takım ayrıntılar içerdiğinden, boşanma işlemleri konusunda usul açısından yapılacak teknik bir hata hak kayıplarına sebebiyet verebilir. Bu yüzden usule uygun şekilde başvuru yapılmalı ve süreç takip edilmelidir.

Türk Medeni Kanunu’nda Belirtilen ve Yargıtay Tarafından Boşanma Kararı Verilmesini Gerektiren Nedenler

 1. Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması
  • Güvenin sarsılmasına sebep olan davranışlar,
  • Cinsel ilişkiden kaçınmak,
  • Eşi doğal olmayan yoldan cinsel birleşmeye zorlamak,
  • Eşlerin aile fertlerine kötü davranması ve hakaret etmeleri
  • Aşırı borçlanma nedeniyle kişi hakkında icra takibinin başlanması
  • Eşini sevmediğini ifade etmek,
  • Eşinin bağımsız konut talebine duyarsız kalma,
  • Eşin ev işlerini yapmaması,
  • Eşlerin çocuklarının eğitimi, bakımı ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaması
  • Evlilik sırlarının başkalarıyla paylaşılması
  • Eşin ahlaksızlıkla itham etmek
 2. Akıl Hastalığı
 3. Aldatmak (zina)
 4. Cana Kastetmek (Öldürmeye Teşebbüs)
 5. Terk Edilmek
 6. Kötü Muamele
 7. Suç İşlemek
 8. Ağır Derecede Onur Kırıcı Davranış
 9. Haysiyetsiz Bir Yaşam Sürme

 

Boşanma Davası Türleri

Boşanma davaları, anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma olarak iki türe ayrılmaktadır. Taraflardan ikisi de boşanmak istiyorsa ve dava sonuçlarında mutabıksa; bu boşanmaya anlaşmalı boşanma denir. Eğer taraflardan biri boşanmak istiyor diğeri istemiyorsa ve hukuki sonuçlarda yani nafaka, tazminat, velayet gibi konularda anlaşma sağlanamıyorsa bu boşanmaya çekişmeli boşanma denmektedir.

 

Çekişmeli Boşanma

Çekişmeli boşanma, eşlerden birisinin boşanmak istemesi diğerinin istememesi ya da her iki tarafında boşanmak istemesi fakat hukukî açıdan ortak bir karar alınamaması sonucunda açılan bir dava türüdür. Örneğin; tarafların ikisi de boşanmaya karar vermiş, eşlerden biri nafaka ve tazminat istemektedir ancak diğer eşin bu durumu kabul etmemesi gibi durumlarda çekişmeli boşanma davası açılmaktadır. Ya da eşlerin biri boşanmak istemekte, diğer eş boşanmayı istemediği durumlarda da çekişmeli boşanma davası açılmaktadır. Çekişmeli boşanma davalarının diğer bir konusu da çocuğun velayetinin kimde kalacağı konusunda anlaşma sağlanamamasıdır.

 

Çekişmeli Boşanma Davasına Bakan Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi

Boşanma davası, davalı tarafın yerleşim yerinde yer alan Aile Mahkemesi’ne başvurması ile açılabilir. Boşanma davası; boşanmak isteyen eşler veya eşlerden biri son 6 aydan beri ikamet ettikleri yerdeki Aile Mahkemesi’ne açılabilir.

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası, herhangi bir adliyede açılabilmekte ve tarafların ikametgâhının yetkili mahkemenin belirlenmesi açısından bir önemi bulunmamaktadır. Taraflar herhangi bir adliyenin Aile Mahkemesi’nde anlaşmalı boşanma davası açabilirler. Anlaşmalı boşanma davasında en önemli husus, anlaşmalı boşanma protokolüdür. Taraflar tarafından hazırlanan anlaşmalı protokol, Aile Mahkemesi tarafından esas alınarak boşanma kararı verilmektedir. Anlaşmalı boşanma davasında, çekişmeli boşanmada uygulanan karşı tarafa tebligat gönderme, ön inceleme aşaması ya da cevap dilekçesi gibi aşamalar olmadan doğrudan duruşma günü verilmektedir. Tarafların hazırlayıp imzaladıkları protokol Aile Mahkemesi Hâkimi tarafında duruşmada onaylanarak boşanma kararı verilmektedir.

 

Boşanma Davasında Gerekçe Göstermek Gerekli midir?

Boşanma davasını açan eş, boşanma dilekçesinde somut bir sebep sunması gereklidir. Boşanma nedenleri olarak şiddetli geçimsizlik, zina, onur kırıcı davranışlar gibi özel nitelikteki sebepler gösterilebilmektedir. Boşanma dilekçesinde gösterilen sebepleri, tarafların davanın yargılanması sırasında da ispatlaması gerekmektedir. Aksi durumda boşanma davası reddedilir. Davayı açan eş, hem boşanma sebebini göstermeli, hem de boşanma davasında diğer tarafın kusurlu olduğunu ispatlaması gerekmektedir. Şayet davayı açan eşini boşanma nedeni olarak gösterdiği olay kendi kusuruna dayanıyorsa boşanma davası reddedilir.

 

Boşanmak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

 • Boşanma dava dilekçesi,
 • Vekille birlikte dava açılacaksa boşanma dava vekâletnamesi,
 • Boşanma işlemleri için gerekli harç ve gider avansının yatırıldığına dair makbuzlar
 • Kimlik veya pasaport belgesi,
 • Dava dilekçesinde ifade edilen sebepler ve nedenler, mevcut olan deliller ve dilekçe ekleri

Boşanma davası açarken boşanma dilekçesi, kimlik belgesiyle birlikte yanınızda mahkeme harç ve masraflarına yetecek kadar bir miktar paranızın olması gerekmektedir. Dilekçeyle birlikte dava dosyasına eklenecek dava konusu ile ilgili belge, evrak ve her türlü delil, yazışma ya da fotoğraf varsa bunları dava açarken dava dosyasına ekleyebilirsiniz ya da sonradan yargılama sürecinde de dosyaya eklenmesi mümkündür.

 

Boşanma Dava Dilekçesinin Hazırlanması

Dilekçede, öncelikle davanın açılacağı mahkemenin ismi dilekçenin başına yazılır,  dilekçe içeriğinde davayı açan kişinin ve davalının adı-soyadı, T.C. kimlik numarası ve adres bilgileri belirtilir ve dava konusunun boşanma davası olduğu belirtilir ve en önemli noktalardan birisi de dava dilekçesinde boşanma gerekçeleri belirtilir. Boşanma sebepleri belirtildikten sonra boşanmaya sebep olan gerekçelere ait iddiaların nasıl ispatlanacağına dair delillerin yazılması gerekmektedir. Boşanma davalarında en önemli delillerden birisi tanıklardır ve tanıklar varsa bu tanıkları adı-soyadı ve adres bilgilerinin de deliller listesine eklenmesi gerekir. Mahkeme gerek görürse fotoğraflar, mektuplar, yazışmalar, bilirkişi raporu gibi bilgiler ile iddianızı kanıtlayabilecek her unsur deliller listesine eklenmelidir. Bütün bu hususlara dikkat edilmekle beraber davacının mahkemeden ne talep ettiğini net bir şekilde dilekçede ifade etmelidir. Dilekçede çocukların velayetinin istenmesi, maddi ve manevi tazminat talebi, yoksulluk nafakası, çocukların giderleri için iştirak nafakası ile yargılama giderlerinin davalı tarafa yüklenmesi gibi talepleri belirtebilirsiniz. Dava açmak için dava dilekçesi ve nüfus kâğıdı boşanma davası açmak için yeterlidir.

 

Boşanma Davaları Nereye Başvurularak Başlatılır?

Boşanma davasının açılabileceği üç alternatif yer bulunmaktadır. Davacının ikametgâhının bulunduğunuz yerdeki adliye, ya davalının ikametgâhının bulunduğu yerdeki adliye ya da son 6 ay davacı ve davalının beraber yaşadığı yerdeki adliyede boşanma davası açılabilir.

Boşanma davaların görüldüğü yer Aile Mahkemeleri’dir. Bazı ilçe adliyelerinde aile mahkemeleri bulunmamaktadır. Bu durumda bu tür küçük adliyelerde boşanma davalarına asliye hukuk mahkemeleri, aile mahkemesi sıfatıyla bu işlemleri yürütmektedir. Bu nedenle eğer böyle bir durum söz konusu ise dilekçe Asliye Hukuk Mahkemesi’ne hitaben yazılmalıdır. Küçük adliyelerde yapılan boşanma başvurularında yazı işlerine dilekçe verilir, büyük adliyelerde ise tevzi bürosuna ya da ön büroya dilekçe verilir ve buralarda ödenmesi gereken harç ve gider avansı miktarı dava açan kişiye bildirilecektir. Bu bedeller mahkeme veznesine yatırıldıktan sonra artık boşanma davası açma işlemi tamamlanmış olur.

 

Boşanma Davası Açma Masrafları

Boşanma davası açma masrafı, devlet tarafından her yıl farklı tarifelerde miktarı belirlenen davacıların zorunlu olarak yatırması gereken meblağdır. Harç miktarı talep edilen tazminat ve nafaka miktarlarına göre değişiklik göstermektedir. Gider avansı ise yargılamanın devam edilmesi için yapılması gereken dosya masrafı, tebligatlar gibi giderler için talep edilen meblağdır. Davacı, mahkeme kararı doğrultusunda iddialarında haklı çıkarsa yapılan bu masraflar davalı tarafına yüklenir, davalı haklı çıkar ve davayı kazanırsa yapılan bu masraflarla birlikte karşı tarafın yaptığı masraflarda davacı taraftan alınır.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
Yorum Yap

Yorum Yap