1. Ana Sayfa
  2. Uncategorized
  3. Hamilelikte Tazminat Hakkı

Hamilelikte Tazminat Hakkı

hamilelik tazminat hakkı

İşçi olarak çalışanlar hangi olaylarda kıdem tazminatına hak kazanacaklarıyla ilgili olarak 4857 Sayılı İş Kanununda açık bir biçimde bu hak dile getirilmiştir. Kanunda bulunan ifadelere bakılarak, iş akdini haklı bir nedenle fesheden işçiler veya iş akdi işverence haksız bir nedenle feshedilmesi işçi veya kanunda dile getirilen askerlik ve emeklilik nedeniyle iş akdini feshedilen bireyler, kıdem tazminatına hak kazanarak iş aksini feshetme hakkına sahiptir. Kurak olarak işyerinin kendi rızasına bağlı şekilde yani istifa ederek işten ayrılan işçiler kıdem tazminatı almaya hak kazanamazlar. Ancak iş sözleşmesi askerlik göreviyle, emeklilik hakkı kazanmayla elde edilirse, sağlık sorunlarının işi yapma da sürekli olacak bir biçimde engel olduğu belge olarak ortaya konulursa işverenin iyi niyete ve ahlak kurallarına ters davranışları yapması nedeniyle işçiler tarafından feshedilmesi (istifa), çalışma süresi minimum 1 yıl olmak şartı tazminatı hakkı elde edilebilir.

Bu olay Yasada Nasıl Düzenlenmiştir?

Yasal koşullar çerçevesinde kadın işçilerin evlilik nedeniyle işten çıkmaları karşısında, çalışma zamanının gerektiği şekilde kıdem tazminatı ödenmektedir. Kanuna dayanarak bu hakkın elde edilmesiyle bu kanundan yararlanılması için iş sözleşmesinin evliliğin ardından 1 yıl içinde yazılı bir biçimde feshedilmesi, evliliği gösteren belgenin işverene gösterilmesi, feshetme sebebinin evlilik olduğu açık bir biçimde dile getirilmesi gerekir. Hamilelik durumu veya doğum, iş akdini haklı nedenle feshetmek için kıdem tazminatı alınmaya sebep olarak kurallar arasında bulunmaz. Kanun, kadın işçilere hamilelik durumunda veya doğum nedeniyle ücretli, ücretsiz ve süt izinleri almak adına bir kısım haklar verilmiştir. Kadın çalışanlar, hamilelik durumunun son 8 haftalık kısmıyla doğumdan itibaren ilk 8 haftası içinde ya da doğumun ardından sonraki ilk 6 ay ücretsiz izin alma hakkına sahiptir. Hamilelikten önce ve sonra ilk 8 haftalık izin ücretli, hamileliğin ardından sonraki 6 ay ise ücretsiz izindir. İş sözleşmesi, Hamilelik ya da doğum sebebiyle, kıdem tazminatına hak kazanmayla sonuçlanmayacaktır. 4857 Sayılı İş Kanununda hamile kadın işçilerin işten çıkarılamayacağına dair bir şartı yoktur. Mevzuat içerisinde yer alan kadın çalışanların hamilelik sebebiyle işten atılamayacağına dair bir şart vardır. Şayet bir kadın çalışan, sadece hamile olduğu için işten atılırsa iki alternatif söz konusu olacaktır. İşverenler kağıt üstünde gerçek dışı bir gerekçe göstermiş olursa bile (örneğin performans düşmesi) bu yolları izlemek mümkündür. Hamilelik durumu nedeniyle işten çıkarma durumunda yapılabilecek şeyler, çalışanın iş güvencesi dahilinde olup olmayışına göre değişir.

hamilelik kıdem tazminatı

İş Güvencesi Kapsamında Olma Koşulları Nelerdir?

İşçinin İş Kanunu ya da Basın İş Kanunu Dahilinde Olması

İşyerinde Otuz ve Daha Çok İşçinin Çalıştırılması

İşçilerin Minimum Altı Aylık Kıdeme Sahip Olması

Belli Konumda Yer Alan İşveren Vekili Olunmaması

Belli Olmayan Süreli İş Sözleşmesiyle Çalışma

1) İşçi İş Güvencesi Dahilindeyse;

Şayet kadın çalışan, iş güvencesi dahilindeyse, işten atıldığı tarihi takip eden 30 gün içerisinde arabulucuya başvurup işe iade edilmesini isteme hakkına sahiptir. Arabulucuda anlaşma sağlanmazsa 15 gün içerisinde İş Mahkemesinde işe iade edilme davası açma hakkına sahiptir. Çalışan, işe iade davasını kazanır fakat işveren çalışanı işbaşına çağırmazsa, çalışana 4 aylık boş zamanda geçen süreye dair ücretini ve mahkemenin kararına bağlı olarak 4 ila 8 aylık ücret arasında iş güvencesi tazminat bedelini ödemek zorunda kalacaktır. Çalışanın hak ettiği fakat çalışana ödenmemiş kıdem ve ihbar tazminatı gibi hakları da saklı kalır. Bu haklar, yine talep edilebilecektir.

2) İşçi İş Güvencesi Kapsamına Dahil Değilse;

Şayet kadın çalışan, iş güvencesi dahilinde değilse, işe iade yoluna gidemeyecektir. Bu konuda kadın çalışan, kötü niyet tazminatı veya ayrımcılık tazminatı isteme hakkına sahip olur. Fakat bahsi geçen bu iki tazminat aynı anda istenememektedir. Kötü niyet tazminatı çalışanın ihbar zamanının 3 katı tutarında olur. Ayrımcılık tazminatı ise 4 aya dek olan ücret kadardır. Şayet kadın çalışanın işyerinde var olan toplam hizmet süresi 3 yıldan çok ise ihbar süresi 8 haftadır, kötü niyet tazminatıysa 24 haftalık (yaklaşık olarak 6 aylık) ücret kadar olacaktır. Bununla birlikte hizmet süresi 8 haftadan çok olan çalışanların maksimum 4 ay olan ayrımcılık tazminatının yerine, yaklaşık olarak 6 aylık ücrete denk düşen kötü niyet tazminatı talep etmesi daha avantajlı bir durum olacaktır. Şayet çalışanın işyerinde var olan toplam hizmet süresi 1 buçuk yıldan daha az ise bunun tam tersi söz konusu olacaktır. Bu durumda da kötü niyet tazminatı, hizmet süresi 6 aydan daha az olan çalışan adına 6 haftalık ücrete, 6 ay-1,5 yıl arası olan çalışan için ise 8 haftalık ücrete denk gelecektir. Ayrıca 4 aylık ücret kader ayrımcılık tazminatını talep etmek daha avantajlı olacaktır

İşyerinde geçen hizmet süresi 1 buçuk ile 3 yıl arasında olan çalışanları alabileceği kötü niyet tazminatı ile ayrımcılık tazminatı neredeyse eşit miktardadır. Aynı iş güvencesinin dahilinde olan çalışanlar gibi iş güvencesi dahilinde olmayan çalışanların da hak ettiği fakat çalışana ödenmemiş olan kıdem ve ihbar tazminatı gibi hakları da saklıdır. Bu haklar, farklı bir şekilde talep edilebilir.

Hamilelik Ya Da Doğum  Sebebiyle İşten Ayrılmış Olan Kişi Kıdem Tazminatı Alabilir mi?

Kendi rızasıyla yani istifa ederek ayrılan çalışanın, hiçbir tazminat hakkı oluşmaz. Yasal düzenleme gereği hamilelik durumu ya sa doğum sebebine dayalı olarak işten çıkmalar istifa şeklinde değerlendirilir ve bu sebeple işten çıkan çalışan tazminat haklarını kullanmaktan vazgeçmiş sayılır.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
Yorum Yap

Yorum Yap