1. Ana Sayfa
  2. Uncategorized
  3. Hamileyken Boşanma Davası Süreci Nasıl Gerçekleşir?

Hamileyken Boşanma Davası Süreci Nasıl Gerçekleşir?

hamileyken boşanma davası

Eşler herhangi bir sebepten dolayı evliliklerini sonlandırabilirler. Boşanma davaları, en çok karşılaşılan ve günümüzde en çok artan dava türlerinden birisidir. Çiftler, anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası açarak evlilik birliğinin sonlandırmak için mahkemeye başvurmaktadır. Boşanma davaları aile mahkemesinde görülmektedir. Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise Asliye Mahkemesi boşanma davalarına bakmaktadır. Boşanma sürecini etkileyen bazı faktörler bulunmaktadır. Bu faktörler arasında mal paylaşımı, velayet konusu, boşanma protokolü, nafaka gibi birçok konu bulunmaktadır. Boşanma sürecini etkileyen konulardan birisi de eşin hamile olması durumudur. Kişilerin evliliklerini sonlandırmak isteme hakları bulunmaktadır. Hamilelik süreci boşanma davasını etkileyen önemli unsurlardan birisidir.

Hamilelik Durumu Boşanma Davasını Nasıl Etkiler?

Hamilelik durumu hâkimin kararını etkileyen bir durum olup;  boşanma davasının çekişmeli mi anlaşmalı mı olacağı konusunda etkili olmaktadır. Boşanma davası çekişmeli boşanma davası ise hamileliğin bitirilmesi veya doğumun gerçekleşmesi ile birlikte hâkim kararını açıklamaktadır. Fakat boşanma davası anlaşmalı olarak açılmış ve hamilelik durumu varsa hamile eşin hakları korunarak boşanma için karar verilebilir.

hamilelikte ayrılık

Hamile Kadının Korunması

Türk Ceza Kanunu’nun 233. maddesi gereğince hamile kadınlar koruma altına alınmıştır. Bu madde de ilişkisinin olduğu hamile bir kadının hamile olduğunu bildiği halde ter ederse bu erkeğe 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile tecziye edilir. Boşanma davalarında karşılaşılan diğer bir durum ise bayanın hamile olmadığı halde eşinden boşanmamak için eşine hamile olduğunu iddia ederek onu kandırmasıdır. Bu durum boşanma davalarında duygusal şiddet olarak kabul edilmektedir. Ayrıca Hukuki olarak eşler arasında bu durum ortak hayatın temelini sarsacak seviyede şiddetli geçimsizlik olarak kabul edilir.

Hamile Kadının Terk Edilmesi

Türk Medeni Kanunu’nda hamileyken terk edilen kadınlar koruma altına alınmıştır. Hamileyken resmi nikâhlı eşi tarafından terk edilen kadın, boşanmak istiyorsa boşanma davası ile Türk Medeni Kanunu’nun 197. maddesine göre eşinden ev, nafaka ve ev eşyası isteyebilir. Ayrıca müşterek hayat sebebiyle güvenlik, ekonomik, kişilik veya aile huzurunun tehlikeye girdiği anlarda ayrı yaşama hakkına sahiptir. Eşlerden biri ayrı yaşamak durumunda kaldığında para, ev ve konut eşyası talep edebilir.

Terk Edilen Kadının Hakları Nelerdir?

Hamileyken terk edilen ancak boşanmak istemeyen kadın, Türk Medeni Kanununda hüküm altına alınan bazı talep edebileceği hakları bulunmaktadır. Hamile kadın eşinden şunları talep edebilir:

  • Hamile kadın kendisi, varsa diğer çocukları için tedbir nafakası isteyebilir.
  • Ortak olarak kullanılan konutun kendine tahsis edilmesi talep edebilir.
  • Ortak olarak kullanılan evdeki eşyaların kendine tahsis edilmesi isteyebilir.
  • Bulunan mal varlıklarına yönelik tedbirler konulmasını talep edebilir.

Bu maddelere ek olarak, bazı bilinmesi gereken diğer hususlar ise hamile kadın, ancak kendi ve varsa çocukları için nafaka talep edebilir. Doğmamış çocukları için nafaka talebinde bulunamaz. Ancak doğumdan sonra nafaka talep edebilir. Bunun yanı sıra varsa mal varlıklarına ilişkin alınan tedbirler dava süresince ve hâkim kararının kesinleşmesine kadar devam etmektedir. Mal varlıklarına konulan tedbirler, arabaya da diğer mal varlıklarına tasarruf yetkisi, aile konutu şerhi konulabilir.

İddet Süresi

Boşanma gerçekleştikten sonra kadının tekrar evlenebilmesi için beklemesi gereken süreye, iddet süresi denilmektedir. Türk Medeni Kanunu’na göre boşanma gerçekleşmiş olsa bile bayanın yeniden evlilik yapabilmesi için iddet süresi boyunca beklemesi gerekmektedir. İddet süresi evliliğin sona ermesinden sonra 300 günlük süredir, yani kadının tekrar evlenebilmesi için 300 gün geçmesini beklemesi gerekmektedir. İddet süresi denilen bu 300 günlük sürenin beklenilmesinin sebebi, kadının hamilelik halinin göz önünde tutulmasıdır. Sonradan babalık davası konusunun ortaya çıkmaması için iddet süresi önem kazanmaktadır.

Boşanma Davası

Boşanma davası, evlilik birliğinin sona erdirilmesi için açılan davalardır. Evlilik; kadın ve erkeğin ortak hayat kurmasına denilmektedir. Ancak bazı durumlarda oluşan bazı nedenlerden dolayı eşler çekişmeli veya anlaşmalı olarak Türk Medeni Kanununda ilgili maddelere göre boşanmak için başvurabilirler. Eşlerin boşanma başvurusunda bulunabilmeleri için boşanma nedenlerinden bir veya birkaçının oluşması gerekmektedir. Çiftlerin evliliği sürdürebilmesi için sorumluluklarını ve bazı gerekli kuralları yerine getirebilmesi gerekmektedir.

boşanma davası süreci

Boşanma Davasında Eşlerin Davaya Katılması Zorunlu mudur?

Anlaşmalı boşanma davalarında, taraflar kısa süre içerisinde boşanmanın sonuçlanmasını istiyorsa her iki tarafın hazır olması gerekmektedir. Eşlerin vekâletinin verdiği bir avukatları varsa duruşmaya katılmalarında zorunluluk bulunmamaktadır. Çekişmeli boşanma davalarında, taraflar iddialarını ve birbirlerinin karşısında tartışırlar. Çekişmeli boşanma davalarında ispat açısından bir tartışma söz konusu olduğundan ispat, velayet, nafaka, tazminat gibi olaylar takip edildiğinden tarafların mahkemeye katılma zorunluluğu yoktur. Avukatlar tarafından takip edilebilir ve deliller tartışılabilir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası, çiftlerden birisi veya ikisinin boşanmak istemesi durumunda açılan dava türleridir. Eşler arasında anlaşma sağlanmışsa, anlaşmalı boşanma yolu ile boşanırlar. Ancak eşler aralarında velayet, mal gibi konularda uzlaşma sağlanamamışsa çekişmeli boşanma davası açılır. Ayrıca eşlerden biri boşanmak istiyor diğeri boşanmak istemiyorsa bu gibi durumlarda da çekişmeli boşanma davası açılmaktadır. Boşanma davalarında anlaşmalı boşanma davaları çoğunlukla tek celsede sonuçlanmaktadır. Ancak çekişmeli boşanma davalarında ise delilerin toplanması, iddiaların ispatlanması gibi durumlar sözü konusu olduğundan daha uzun sürmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma, eşlerin kendi aralarında hukuki ve mali konularda anlaşarak bu beyanlarını mahkeme karşısında bildirmeleri ile gerçekleşen boşanma dava türüdür. Anlaşmalı boşanmalarda, kusurun hangi eşte olduğu değerlendirme konusu değildir. Anlaşmalı boşanma davalarında, tarafların boşanmaya neden olaylar ispatlamalarına gerek olmadığından tek celsede boşanma gerçekleşir. Anlaşmalı boşanma davaları ortalama 1 ile 2 ay arasında sonuçlanmaktadır. Tarafların başvurusu doğrultusunda açılan dava sonrasında tayin edilecek duruşma gününde her iki tarafın mahkeme huzurunda hazır olmaları gerekmektedir. Hâkimin de boşanmayı uygun görmesiyle birlikte boşanmaya karar verilir.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
Yorum Yap

Yorum Yap