1. Ana Sayfa
  2. Uncategorized
  3. İştirak Nafakası Nedir?

İştirak Nafakası Nedir?

iştirak nafakası nedir

İştirak nafakası, halk arasında ‘’çocuk nafakası’’ olarak belirtilmektedir. Bu nafaka; boşanma kararı alan çiftler, boşandıktan sonra anne ya da baba’ya çocuğun velayeti verilmektedir; Velayet anne ya da babaya verildikten sonra çocuk, kime bırakıldıysa bakımını, himayesini korumakla yükümlü olacaktır. Lakin, çocuğun bakım, eğitim, sağlık ve sosyal maddi külfet her iki ebeveyne düşmektedir. Yani boşanmış çiftlerin velayeti anne ya da babama da kalmaktadır. Lakin çocuğun maddi ihtiyaçlarını her iki taraf da ödemek zorundadır. Çocuğun velayeti kendisine verilmeyen ama çocuğun giderlerini karşılamak zorunda olduğu nafakaya, ‘’İştirak Nafakası’’ denir.

İştirak Nafakası Kime Ödenmektedir?

İştirak nafakası; çocuğun eğitim, sağlık ve sosyal bakım giderlerinin karşılanması üzerine çocuğun velayeti olan ebeveyne verir. Örneğin; çocuğun velayeti anne tarafındadır. Baba’da bu giderlerin karşılanması için Anne’ye düzenli olarak ödeme sağlamaktadır. İştirak nafakasının çocuk yerine velayete sahip olan kişiye ödenmesinin sebebi; çocuğun ergin bir birey yani 18 yaşını geçmemesinden kaynaklıdır. İştirak nafakası da 18 yaşından küçüklere ödenmektedir.

İştirak Nafakası Zorunlu Mudur?

Boşanma davasının gerçeklemesi durumunda mahkeme öncelikli olarak çocukların himayesine ilişkin önlemleri almak zorundadır. Yasalara göre bu koşulun herhangi bir ihtimali olmaksızın, her mahkemenin yapmasını gerekli kılmıştır. Bu yasa Türk Medeni Kanunu’nun 182/2. Maddesinde emredici bir hüküm olarak bulunmaktadır.

İştirak Nafakası Ne Zaman Talep Edilir?

İştirak nafakasının gerçekleşmesi için herhangi bir talep gerekmemektedir. Mahkemenin her aşamasında ileri sürülebilinecek talepler arasında yer almaktadır. Ayrıca boşanma davasının son bulmasından sonra iştirak nafakası için ayrı bir dava açılabilinmesi mümkün bulunmaktadır. Yani İştirak nafakasına başvurmak için herhangi bir zaman gerekmemektedir. Mahkeme bunu zaten gerçekleştirecektir.

iştirak nafakası şartları

İştirak Nafakası Ne Kadardır?

İştirak nafakası, genel olarak nafakayı ödeyecek kişinin ekonomik koşuluna bağlıdır. Bu nafaka mahkemelerinde ilk olarak şu kural öne çıkmaktadır; velayeti kendisinde olmayan ebeveynin, çocuk / çocukların temel giderleri için verilmesi zorunlu kılınana iştirak nafakası; ‘’gücünün yettiği kadar.’’ Durumu ön plandadır. Bu koşullardan kaynaklı kolluk kuvvetleri tarafından velayeti ödeyecek ebeveynin sosyal ve ekonomik gelir – gider koşulları tespit edilmektedir. Ebeveynlerin taşınmaz mal sahipliğine ilişkin sorgulamalarda yine resmi kurumlar tarafından gerçekleşmektedir.

Mahkeme sürecinde boşanan çiftler karşı tarafın ekonomik koşullarını ispatlayarak güçlendirmeye çalıştırırlar. Mesela davacı, (velayetin sahip olduğu kişi) davalının banka hesapları, çalıştığı iş yeri ya da kendine ait iş yerinin gelir – gider gibi detayların istenilmesini talep edebilir.

İştirak nafakası genel olarak bu ödemeyi sağlayacak kişinin bütçe koşuluna bağlıdır. Bundan kaynaklı herhangi bir iştirak nafakasının fiyatını belirlemek sağlıklı olmayacaktır. Her iştirak nafakası, ödeyecek kişinin sosyo – ekonomik koşullarına göre şekillenmektedir. Örneğin; maddi koşulları oldukça iyi olan bir kişiye iştirak nafakası 150 – 400 TL olarak bile belirlenmesi oldukça olasıdır. Ekonomik koşulları daha elverişli kişilerde ise bu fiyat 3500 – 6000 TL olarak dahi belirlenebilmektedir. Elbette iştirak nafakasının ödeneceği kişinin yaş aralığı ve eğitim koşulu da oldukça önemlidir. Örneğin; ilkokula giden bir çocuk ile liseye giden bir çocuğun alacağı iştirak nafakası ciddi farklılık gösterecektir.

İştirak Nafakasında Davalı Ne Yapmalıdır?

Yukarıda belirttiğimiz gibi Mahkeme heyeti, nafakayı ödeyecek kişinin adil bir ücret ödemesinin gerekliliği için gerekli araştırmaları yapmaktadır. Bu süre zarfında her iki taraf bu duruma ilişkin delilleri hazırlayabilir ve ileri sürebilirler. Bu delillerin ileri sürülmesinde her iki tarafında ekonomik durumu, düzenli kazandığı miktarı ve genel gelir ücretini sunmaktadır.

Genel olarak bakıldığında delil toplama işleminin salt mahkemeye bırakılmamalıdır. Kişiler kendi çalışmaları ile resmi olan ve olmayan kazançlarını belirtmelidir. Örneğin; her iki tarafında birikmiş bir parasının bulunduğu bilgisi ileri sunulabilinir ve gerekli araştırmanın yapılması talep edilebilinir. Bu işlemlerin gerçekleşmesi mahkemenin adaletli kararlar alabilmesinde oldukça ehemmiyet taşımaktadır.

İştirak Nafakasında Evliliklerin Hataları, Karar Esnasında Önemli Midir?

İştirak nafakasında eşlerin boşanma gerekçeleri ve hataları önemli değildir. Çünkü eşler, boşanma gerekçelerinden kaynaklı olarak iştirak nafakasına tabi tutulmamaktadır. Anne ve Baba olmalarından mütevellit sorumludurlar. Bu durumdan kaynaklı boşanmaya sebebiyet veren koşullar ve kimin kusurlu olduğu durumunu bakılmaz ve araştırması yapılmaz.

İştirak Nafakası Sadece Boşanmalarda Mı Geçerlidir?

İştirak nafakasının gerçekleşmesi için ebeveynlerin boşanmış olması şart değildir. Çocuğun velayetinin ebeveynlerin birlikte kullanamadığı durumlar için geçerlidir. Örneğin; Her iki taraf, boşanma için mahkemeye başvurmuşlardır. Mahkeme, boşanmaları kararını vermeyip, ayrı kalmalarının kararını vermiştir. Bu durumda iştirak nafakası hükmedilecektir. Genel olarak bakıldığında çiftlerin birlikte olmadığı birçok durumda iştirak nafakası talebinde bulunabilmektedirler.

Ergin Bireyler İştirak Nafakası Talep Edebilir Mi?

İştirak nafakası; temelinde ergin olmayan yani 18 yaşından küçük çocuklar için düzenlemekte ve uygulanmaktadır. Bundan kaynaklı 18 yaşını aşmış bir birey iştirak nafakası talebinde bulunamamaktadır. Bu bireylerin bulunabileceği iştirak nafakası olmayı ‘’Yardım Nafakası’’dır.

Öğrenciler İştirak Nafakası Talep Edebilir Mi?

Öğrenciler de iştirak nafakası talebinde bulunamamaktadır.  Bu nafakada salt ‘’18 yaşından küçük çocuk’’ ibresi geçerlidir. Aksi hiçbir koşulda, mahkemeye talep dahi edilememektedir. Anne ve babası ayrı genç bireyler, sadece ‘’yardım nafakası’’ talebinde bulunabilmektedir.

kimler nafaka alabilir

İştirak Nafakası Ödemesi Gerçekleşmezse Ne Yapılır?

Mahkeme kararına karşı olarak; nafaka ödemesi gerçekleşe ebeveynler iki şekilde hareket edebilmektedirler. Örneğin; nafaka ödemeni gerçekleştirebilir ya da gerçekleştiremez. Nafakayı düzenli şekilde ödenmediği taktirde farklı bir suç teşkil etmektedir. Ödeme sağlamayan ebeveyn kişiye karşı İcra Takibi açılmalıdır.  Bu işlemlerin başlamasıyla, mahkeme kararı eklenmek sureti icra takibini hızlandıracaktır.

Bu işlemlerde ödeme sağlamayan kişiye ‘’icra emri’’ gönderilmektedir. Kişiye ulaşan bildirilerin karşılığı bulunmadığı taktirde ve ödenme sağlanmadığı koşulda takip kesinleşir. Ödeme sağlanmaması durumunda haciz işlemi devreye girecektir. Haciz yolundan istisna olarak iştirak nafakasını ödemeyen kişi hakkında İcra Ceza Mahkemesinde Nafaka Yükümlülüğünün İhlali gerekçesi ile şikayette bulunabilinmektedir.

Genel Olarak İştirak Nafakası

İştirak nafakasında genel olarak bilgiler, detaylar ve gerekliler şu şekildedir;

  • Boşanmış ya da ayrılmış Çiftlerin çocuklarına Verilmektedir.
  • İştirak nafakası; çocukların temel ihtiyaçlarını ve sosyal ihtiyaçlarını giderilmesi için verilmektedir.
  • Sadece 18 yaşından küçüklere verilmektedir.
  • Velayet kimde değilse iştirak nafakasını ödemekle yükümlüdür.
  • İştirak nafakası her koşulda ödenmek zorundadır.
  • Nafakanın Miktarı; ödeyecek Kişin sosyo – ekonomik koşuluna bağlıdır.
  • Nafakanın ödenmesi gerekliliği karar verilen kişi nafakayı ödemek zorundadır.
  • Verilen nafakanın ödenmemesi suç teşkil etmektedir.
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Yorum Yap

Yorum Yap