1. Ana Sayfa
  2. Uncategorized
  3. Nafaka İptal Davası Nasıl Açılır?

Nafaka İptal Davası Nasıl Açılır?


Nafaka Ne Demektir?

Nafaka, boşanma davasının devam ettiği esnada ya da boşanma davasının bitmesinin ardından  maddi konuda zorluk yaşayacak olan eş için bağlanan ve diğer eşin her ay ödemekle yükümlü olduğu parayı ifade eder.

Nafaka Talebi Kimler Yapabilir?

Boşanma davasının sürdüğü dönemde ya da dava bittikten sonra maddi konuda zora düşecek olan eş diğer eşten nafaka almak için talep oluşturabilir. Örneğin daha anlaşılır olarak açıklarsak; aylık düzenli bir geliri olmayan veya dar gelire sahip olan ya da geçici işler yaparak para kazanan ve bundan dolayı düzenli bir geliri olmayan eski eş kural olarak her ay karşı taraftan uygun oranda nafaka talep edebilir. Örnek, ev hanımı olarak hayatını sürdüren X’in geçimini eşi olan  Y sağlamaktadır. X, Y’ye açmış olduğu boşanma davası devam ederken mahkemeden kendi adına tedbir nafakası bağlanmasını ve Y tarafından her ay düzenli olarak belirlenen miktarda para ödenmesini talep etme hakkını kullanabilir.

Nafaka Talebi Kimler Yapamaz?

Kanun çerçevesinde, boşanma davası bittikten sonra maddi konuda zorluk yaşamayacak olan taraf nafaka talep edememektedir. Konunun daha güzel anlaşılması için örnek verecek olursak; boşanmış olduğu eşi ile aynı oranda aylık sürekli bir gelire sahip olan ya da bir işte maaşlı şekilde çalışması sebebiyle boşandığı eşi ile maddi konuda benzer seviyede olan, eski eş bakımından mahkeme davanın bitmesinden sonra yoksulluk nafakasına hükmetmemektedir.

Nafaka Türleri Nelerdir?

Kanun koyucu bu konuya ilişkin olarak üç farklı türde nafaka uygulamasına karar vermiştir. Bu türler arasında, tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası yer almaktadır.

Tedbir Nafakası Ne Demektir ve Nasıl Alınır?

Tedbir nafakası, boşanma davası sürerken mahkemenin ailenin geçimi konusunda destek sağlanması amacıyla hükmedilen nafakayı dile getirir. Tedbir nafakası aylık bazda ya da peşin olacak şekilde ödenen belirlenen miktardaki parayı ifade eder. Eşler içinden her biri kural olarak hem kendileri adına hem de çocukları adına tedbir nafakasının verilmesine talep oluşturabilir. Fakat bilinmesi gereken konu eşlerin talepleri olmazsa dahi ailenin geçimi adına ve çocuklar için bakım konusunda zaruri bir durum mahkeme tarafından görülürse her ihtimalde tedbir nafakasına hükmedebilme yetkisine sahiptir.  Mahkeme tedbir nafakasına kadar verirken eşlerin sosyal ve ekonomik anlamda hangi seviyede olduğuna bakar. Ayrıca boşanma davası devam ederken tedbir nafakasına karar verilmesi için eş bakımından maddi konuda zorluk yaşayacak olması şartı aranır. Fakat çocukların bakımı için bu tarz bir kural söz konusu olmamaktadır.

İştirak Nafakası Ne Demektir?

İştirak nafakası, boşanma davasının bitişinden sonra velayet hakkının verilmediği tarafın, ortak şekilde çocuklarının bakımının yerine getirilmesi amacıyla çocuğun velayetini alan tarafa aylık olarak ödenmesi gereken parayı ifade eder. Dolayısıyla iştirak nafakası aslında ortak çocuğun bakımında yani yiyecek, giyecek, eğitim, sağlık ve benzeri konulardaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla olan bir nafakayı içerir ve bununla birlikte iştirak nafakasına karar verilirken mahkeme çocuğun faydasını gözetir.

Yoksulluk Nafakası Ne Demektir?

Yoksulluk nafakası, boşanma davasının ardından eski eşin boşanmanın tamamlanmasından dolayı yoksul duruma düşecek olan diğer eşe ödemekle mükellef olduğu nafakayı ifade eder. Aslında boşanma sebebiyle yoksul duruma düşecek olan eş mahkeme tarafından yoksulluk nafakasına karar vermek suretiyle maddi konuda koruma altına alınır. Yoksulluk nafakasına karar verilmesi için nafakayı alacak eş, nafakayı ödeyecek eşe oranla daha ağır kusurlu olmamalıdır. Yani boşanmaya ağır kusuru ile neden olan eşe, boşanmanın oluşmasında bir kusuru olmayan eşin yoksulluk nafakası ödemesi yapması söz konusu değildir. Söz konusu olan nafakayı almak için talep eden eş yoksulluğa düşecek durumda olmalıdır.

Nafakanın Kaldırılması Davası Nedir?

Nafakanın kaldırılması davası, boşanma davasının devam ettiği sırada, dava bittikten sonra ve boşanmadan daha sonraları açılmış olan bir dava ile nafaka ödeyecek hale gelirseniz bir örnek ile eski eşinize yoksulluk nafakası ödemesi yapmanız durumunda, nafaka ödemeyi gerektiren koşulların değişmesi durumlarında, Aile Mahkemesi önünde nafakanın kaldırılması talebiyle açacağınız davayı anlatmaktadır.

Nafakanın Kaldırılma Davası Hangi Durumlarda Açılabilir?

Nafaka, maddi konuda zorluk yaşayacak olan eşe bağlanan ve diğer eş tarafından her ay düzenli olarak ödenecek olan parayı ifade etmektedir. Bu noktada nafaka ödeyecek kişi olmak için ilk olarak nafaka alan tarafın, nafakanın ödenmemesi durumunda maddi konuda zorluk çekecek olması koşulu gerekir. Nafakanın kaldırılması davası, kendine nafaka ödenen tarafın var olan bu maddi konudaki sıkıntıdan kurtulması halinde açılmaktadır. Örnek olarak, eski eşinize yoksulluk nafakası  ödüyorsanız, bunun sonrasında eski eşinize yüklü olarak bir miras kalırsa, veya bir işe girip maddi durumunu düzeltirse artık nafaka ödememeniz halinde eşiniz yoksulluğa düşmeyecek olduğunu ortaya çıkarır. Dolayısıyla böyle bir durumda nafakanın kaldırılması için bir dava açma hakkınız bulunmaktadır. Diğer bir örnek ise ortak çocuğa ödenen iştirak nafakası gösterilebilir. Örneğin çocuğunuz için iştirak nafakası ödemesi yapıyorsanız ve çocuğunuz öğrencilik durumunun sona ermesi şartıyla reşit olmuşsa böyle bir olayda nafakanın kaldırılması için bir dava açma şansınız mevcuttur. Veya sosyal ve ekonomik koşullarınız önemli oranda değişirse artık nafaka ödeyemeyecek bir duruma gelmişseniz yine nafakanın kaldırılması adına bir dava açma hakkınız vardır.

Nafakanın Kaldırılması Davası Nasıl Açılabilir?

Nafakanın kaldırılması davası için, nafaka ödemesi yaptığınız eski eş ya da iştirak nafakası ile çocuğunuzun yaşadığı Aile Mahkemesi’ne sunacağınız, nafakanın kaldırılması talebi ve nafakanın kaldırılması için neden olacak iddialarınız ve iddialarınızla ilgili bilgi ve belgeler ekli bir dilekçe ile açılma işlemi yapılabilir. Örneğin eski eşin diğer başka bir kişi ile evli olarak haysiyetsiz bir yaşam sürmesi nedeniyle açılacak olan nafakanın kaldırılması davası için, nafaka ödemesi yaptığınız eski eşin böyle bir yaşam sürdüğü kanısındaki iddialarınızı ispat etmekle yükümlü olduğunuzu bilmeniz gerekir.

Nafakanın Kaldırılması Davası Ne Zaman Açılır?

Nafakanın kaldırılması davası, nafakanın artık ödenmesini gerektirmeyen nedenin başladığı tarihten itibaren herhangi bir dönem içinde açılabilir. Bu noktada nafakanın kaldırılması davası konusunda bir süre sınırlaması yoktur. Ayrıca mahkemece bazı konularda nafakaya süreli, bazen ise süresiz olarak hükmedilmektedir. Dolayısıyla her iki durumda da nafakayı ödemeniz gerektirmeyen nedenin vuku bulmasıyla beraber nafakanın kaldırılmasını talep etme hakkına sahip olursunuz.

Nafakanın Kaldırılması Davasında Zamanaşımı Süresi Ne Kadardır?

Nafakanın kaldırılması davası konusunda herhangi bir zamanaşımı süresi ya da hak düşüren bir süre belirlenmemiştir. Bu sebeple nafaka ödemesi yapmaya devam ettiğiniz sürece ve nafaka ödemenizi  gerektirmeyen nedenin var olmasıyla beraber veya nedeni öğrenmenizle birlikte nafakanın kaldırılmasını talep etme hakkına sahip olursunuz.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
Yorum Yap

Yorum Yap