1. Ana Sayfa
  2. Uncategorized
  3. Şiddet Nedeniyle Boşanma Davası

Şiddet Nedeniyle Boşanma Davası

şiddet nedeni ile boşanma davası

Günümüzde en çok görülen davalar boşanma davalarıdır. Taraflar çeşitli nedenlerden dolayı hukuki olarak birbirinden ayrılmak istediklerinde Aile Mahkemesi’ne boşanmak için başvururlar. Kişilerin boşanma davası açabilmesi için boşanma için gerekli sebeplerini olması gerekmektedir. Günümüzde şiddete dayalı boşanma davası çok fazla artış göstermiştir. Şiddete dayalı boşanma, yalnızca fiziksel şiddet olarak değil, ekonomik şiddet, cinsel şiddet ve psikolojik şiddet de boşanma nedenleri arasında gelmektedir. Eşlerden biri diğer bir eşe kendisine kötü davranılması veya onur kırıcı davranması nedeniyle boşanma davası açabilir. Türk Medeni Kanunu’nda eşe karşı kırıcı davranış ve kötü muamele şiddete bağlı boşanma nedeni olarak kabul edilmektedir.

Psikolojik Şiddet

Psikolojik şiddet, eşlerden birinin eşinin psikolojisi üzerinde olumsuz etkiler yaratması ile ortaya çıkan davranışlar olarak kabul edilmektedir. Şiddet, sadece fiziksel şiddet olarak ifade edilmemektedir. Psikolojik şiddet de boşanma davasına ilişkin hükümlerde yer almaktadır. Psikolojik şiddet, eşlerden birinin diğerini egemenliği altında görmesi nedeniyle ona istediğini yaptırabileceği düşüncesini empoze etmesi ve eşinin hal ve hareketlerini kontrol etmeye çalışmasıdır. Eşlerden birinin diğer eşin karakterini kabullenemiyor olması ile birlikte psikolojik şiddet uygulaması nedeniyle evlilikler boşanmaya doğru gider. Bu durum çözülemez hale geldiği zaman şiddete maruz kalan eşler, boşanmayı tercih etmektedir. Ancak kişinin psikolojik şiddet gördüğünü ispatlaması gerekmektedir. Psikolojik şiddetin ispatlanması zor bir durumdur. Ancak tanık ifadeleri ile bu durum ispat edilebilir. Psikolojik şiddete uğrayan eşin, manevi olarak yıpranması nedeniyle karşı tarafa tazminat davası açma hakkı bulunmaktadır.

Fiziksel Şiddet

Şiddet denildiği zaman ilk akla gelen şiddet türü genellikle fiziksel şiddettir. Fiziksel şiddet, evlilik birliğine çok ciddi anlamda zarar veren bir durumdur. Fiziksel şiddet; eşlerden birinin diğerini hırpalama, tokat atma, bir şeyler fırlatma, yerlerde sürükleme, ateşli silahlarla kişiye zarar vermek olarak görülmektedir. Ayrıca kişinin ellerinin bağlanması veya zorla cinsel ilişkiye girmesi de fiziksel olarak şiddete girmektedir. Eşin fiziksel şiddeti kanıtlayabilmesi için darp raporu alması gerekmektedir. Fiziksel şiddete uğrayan eşin çalışmasını engelleyecek şekilde bir darp söz konusu ise, karşı tarafa tazminat davası açılabilir. Fiziksel şiddete uğrayan taraf eşine karşı uzaklaştırma talebinde de bulunabilir.

psikolojik şiddet nedeni ile boşanma

Ekonomik Şiddet

Ekonomik şiddet; eşlerden birinin maddi durumu iyi olduğu halde eşine harçlık vermemesi, kendisinin lüks yaşayıp eşine aynı imkânları sunmamasıdır. Şiddete bağlı boşanma konularından birisi de ekonomik şiddet uygulanmak suretiyle boşanmadır. Ekonomik şiddet değerlendirilirken eşlere maddi olanakları, yaşam tarzı ve harcamaları gibi unsurlar da dikkate alınarak karar verilmektedir. Kişilerin maddi olanakları ve imkânları dâhilinde değerlendirme yapılmaktadır. Bazı durumlarda ekonomik ve psikolojik şiddet aynı anda görülebilir. Eşlerden birinin diğer kredi kartları iptal ederek, eşinin evden çıkmasını engelleyecek şekilde kıskançlık göstermesi durumu da hem psikolojik hem de ekonomik şiddet olarak değerlendirilmektedir. Bu gibi durumlara maruz kalan eş karşı tarafa, şiddete bağlı boşanma davası açabilir.

Aile İçi Şiddet Nasıl İspatlanır?

Eşlerin şiddet nedeni ile boşanma davası açabilmesi için öncelikle şiddet durumunu ispat etmesi gerekmektedir. Kişi ne tür bir şiddete maruz kalmışsa, bununla ilgili delilleri mahkemeye sunması ve ispatlaması gerekmektedir. Kişi fiziksel şiddete uğruyorsa, hastane raporlarını kullanabilir. Ayrıca daha önceden bir suç duyurusunda bulunduysa bu durumda göz önünde bulundurulabilir. Bunun yanı sıra şiddet nedeniyle boşanma davasında tanık ifadeleri de geçerli olmaktadır. Şiddet gören eşin, boşanma davası süresi boyunca aile içi şiddetin önüne geçebilmesi için önlemler aldırma talebinde de bulunabilir.

Şiddet Nedeniyle Boşanma ve Tazminat Davası

Taraflardan biri boşanma davası süresi boyunca maddi-manevi zarara sebep olan davranışlarından ve uygulamalarından dolayı eşinden bu zararlara karşılık boşanma davası sonrası tazminat davası açabilir. Tazminat davası, şiddete bağlı boşanma davaları sonrasında da açılabilir. Şiddete uğrayan eş, şiddet dolayısıyla uğradığı maddi-manevi zararın karşılanması için karşı tarafa tazminat davası açma hakkı bulunmaktadır. Şiddete bağlı tazminat davası; yalnızca fiziksel şiddet için geçerli değil, psikolojik ve ekonomik şiddet içinde geçerli bir durumdur. Ayrıca şiddete uğrayan eş, şiddet dolayısıyla kendisinde oluşan üzüntü ve elemden dolayı da ayrıca karşı tarafa manevi tazminat talebinde bulunabilir. Şiddet; kişilik haklarına saldırı kabul edildiğinden, şiddete uğrayan eşin açtığı manevi tazminat davası mahkeme tarafından değerlendirmeye alınmaktadır.

Aile İçi Şiddette Maddi Tazminat Miktarı

Maddi tazminat; boşanma halindeki çiftlerden az kusurlu ya da kusursuz olanın, diğer eş tarafından uğradığı maddi zararın karşılığına denilmektedir. Tazminat belirlenirken, karşı tarafın sosyal ve ekonomik durumları göz önüne alınarak belirlenir. Maddi tazminat, karşı tarafın kaybettiği olanaklara göre belirlenir. Şiddet nedeniyle boşanma davalarında, eşin uğradığı şiddet sonrasında maruz kaldığı maddi kayıplara göre tazminat miktarı belirlenir. Şiddet nedeniyle boşanma davası sonuçlandıktan sonra 1 yıl içerisinde ayrı bir dava olarak tazminat davası açılabilir. Aynı zamanda maddi tazminat talebi boşanma davası ile birlikte de devam ettirilebilir. Boşanma davasında az kusurlu veya kusursuz taraf, boşanma davası esnasında talep etmediği maddi tazminatı, dava sonuçlandıktan 1 yıl içerisinde tekrar dava açarak talep edebilir.

Şiddet Nedeniyle Boşanma Davasında Tanık

Şiddet nedeniyle açılan boşanma davalarında, şiddete uğrayan kişinin bu iddiasını ispatlaması gerekmektedir. Taraflar, iddialarını ispat etmek için tanık göstermek zorunda değildir. Ancak eşin iddialarına kanıtlayacak tanıkların olması, ispat bakımından faydalı olacaktır. Boşanma davalarında, eşlerin iddialarını ilişkin tanık beyanlarını dinlenmesi talepleri, karşılaşılan durumlardır. Şiddet nedeniyle boşanma davalarında fiziksel şiddetin kanıtlanması, doktor raporu ile tespit edilmektedir. Ancak ekonomik ve psikolojik şiddet gibi durumlarda eşler arasında geçen buna yönelik olaylara şahit olmuş kişilerin mahkemede tanık olarak gösterilmesi iddianın kanıtlanmasına destek olacaktır.

Şiddet Nedeniyle Açılan Manevi Tazminat Davası

Günümüzde aile fertleri arasında özellikle eşler arasında yaşanan şiddete bağlı konulardan dolayı boşanma davalarının sayısı artmakta ve buna bağlı olarak maddi-manevi tazminat davası açılmaktadır. Manevi tazminat davası; şiddette uğrayan eş tarafından açılan, uygulanan şiddetten dolayı şiddete uğrayan tarafın kişilik haklarına zarar veren, ızdırap ve elem hissetmesine sebep olan, sosyal çevrede yadırganma, küçük düşürülme gibi davranışlardan dolayı kişinin ruhsal anlamda psikolojinin bozulmasına sebebiyet veren fiillerden dolayı talep edilen bir tazminattır. Tazminat miktarı için alt veya bir üst sınır bulunmamaktadır. Mahkemenin manevi tazminat verilmesi yönünde karar verebilmesi için; aşağıda belirtilen hususlara göre değerlendirme yapmaktadır.

  • Eşlerin boşanmış olması, boşanma neticesinde manevi tazminat talebinde bulunulmuş olması,
  • Tazminat talebinde bulunan eşin kusur yönünden diğer eşe göre kusur seviyesinin az olması şartı aranmaktadır. Yani tazminat ödemeye mahkûm edilen eşin daha fazla kusurlu olması.
  • Tazminat talebinde bulunmak için, boşanma nedenlerinden dolayı kişinin ızdırap çekmesi, onur haysiyetinin ve şerefinin zedelenmiş olması ve bu olumsuz etkiler ile boşanma arasında illiyet bağının olması gerekir.
kadına şiddet nedeni ile boşanma

Manevi Tazminat Talep Etmede Zamanaşımı Süresi

Manevi tazminat talebinde bulunabilmek için kanunda belirtilen zamanaşımı süresine dikkat ederek, belirlenen süre içerisinde mahkemeye başvuru yapılmalıdır. Manevi tazminat talebi için zamanaşımı süresi 1 yıldır. Mahkeme tarafından boşanma davası kararının kesinleşmesinden sonra, en geç 1 yıl içerisinde mahkemeye dava açılmalıdır. Aksi taktirde bu başvuru, hakim tarafından reddedilecektir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası, resmi olarak evli olan çiftlerin evliliklerini sonlandırmak için mahkemeye başvuru yapması ile başlatılır. Çiftlerin boşanma davasında, evliliklerini sonlandırmaları için belirli nedenlerin olması gerekmektedir. Çiftlerden birisi veya her ikisi boşanma sebebinin ve bu sebebin vuku bulduğuna ilişkin iddiaların beyan edildiği bir dilekçe ile aile mahkemesine başvurmak suretiyle boşanma davası açılmaktadır. Boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemesi’dir. Ancak bulunan Mevkide Aile Mahkemesi yoksa Asliye Hukuk Mahkemesi görevli olmaktadır. Boşanma davası için yetkili olan mahkeme, eşlerin son 6 ay da birlikte yaşadıkları yerdeki mahkemeler görevli olacaktır.

Mahkemenin Şiddete Bağlı Boşanma Davalarında Alması Gereken Tedbirler

Türk Medeni Kanunu’nun 162. Maddesinde, şiddet sebebiyle boşanma davasının açılabileceği hüküm altına alınmıştır. Madde kapsamında, onur kırıcı ya da pek kötü davranışlar sergilenmesi ya da kişinin hayatına kastedilmesi halinde bu durumlara maruz kalan tarafın boşanma davası açabileceği belirtilmiştir. Şiddet nedeniyle açılan boşanma davalarında kadının korunması gerekmektedir. Şiddet uygulayan eşin evden uzaklaştırılması, şiddet uygulayan tarafın diğer eşe telefon, internet gibi iletişim araçlarıyla ulaşması kısıtlanabilir, karşı tarafın yakınlarına ya da tanıklara yaklaşması engellenebilir. Ayrıca yaşanılan ortak konuta kadının yaşaması sağlanmalı ve şiddet uygulayan tarafın belli süreyle konuttan uzaklaştırılması, şiddet uygulayan eşin alkol bağımlılığı ya da uyuşturucu kullanımı gibi kötü alışkanlığa sahipse tedavi görmesi sağlanabilir, kişinin silahı varsa bu silahını ilgili yerler teslim etmesi sağlanmalıdır.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
Yorum Yap

Yorum Yap