1. Ana Sayfa
  2. Uncategorized
  3. Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Teknikleri

Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Teknikleri

sözleşme hazırlama inceleme

Sözleşme hazırlama ve inceleme teknikleri konusunda amatör olanların profesyonel şekilde sözleşme hazırlamak için düzenlenen eğitimlere katılması büyük yarar sağlamaktadır. Çok çeşitli konular ile yapılan sözleşmeler en az iki kişi arasında imza usulü ile ortaya çıkarılan belgeler olmaktadır. Herhangi bir konu üzerinde varılan anlaşma olan ve belli bir belgeye dayanan sözleşmelerin en belirgin amacı hukuki boyutlarda sözleşmeyi yapan kişilerin karşılıklı olarak teminat göstermesidir. Bununla beraber ortaya çıkacak herhangi bir sorunda sözleşmeler bu olay hakkında bir ipucu olacaktır. Sözleşmeler genel olarak ticari amaç taşıyan niteliklere sahiptir. Fakat bu durum bazı konularda daha farklı sebepleri içeren bir anlaşma haline gelebilir. Sözleşmeler rastgele değil de gerçekten bu işi ciddiye alarak hazırlanmalı ve hukuki anlamda var olan şartlara da uygunluk göstermelidir.

Taraflar arasında yapılan sözleşmeyi amatör bir şekilde hazırlamak olumsuz durumların meydana gelmesine sebep olabilir. Ayrıca sözleşmeler belirli bir standart şablona göre hazırlandığı için aslında kolaydır. Ülkemizde sözleşme konusunda bir takım seminerler düzenlenmektedir ve bu seminerlerden detaylı bilgileri alarak profesyonel bir sözleşme hazırlamak mümkündür. Sizde sözleşme konusunda amatör kalıyorsanız düzenlenen bir eğitime katılarak artık profesyonel bir sözleşme hazırlama noktasına gelebilirsiniz. Bu noktada asıl önemli olan şey ise hukuki anlamda uygun olan bir sözleşme yapılacaksa bunun mutlaka profesyonelce hazırlanmasıdır.

Sözleşme Hazırlama

Yapılacak olan sözleşme dikkatli şekilde hukuka uygun şekilde yazılı olarak düzenlenir. Bu sebeple de sözleşme yapılması için iki tarafın olması gerekir. Sözleşmeler hukuki olarak yaptırım içeriğinden bahsi geçen içeriğin güvencesi olacaktır. Ayrıca sözleşmeye konu olan herhangi bir şey bu sayede taahhüt edilmiş olur. Bu da demek oluyor ki herhangi parasal bir değer ya da malın sözleşme de ifade edildiği şekilde garanti edilmesidir. Sözleşme nasıl hazırlanır ve sözleşme hazırlama teknikleri nelerdir sorularının cevaplarını sizler için araştırdık.

Profesyonel Sözleşmenin İçeriği Nasıl Olur?

Sözleşme de tarafların onayı gerekir:

Sözleşmeye konu olacak her türlü maddi ve manevi ürünün tarafların çıkarına uygun olması ve yerine getirmekle yükümlü olduğu konuları içermelidir. Bu yükümlülük bir mal veya hizmeti temsil edebilir. Bununla beraber yapılacak olan sözleşme iki tarafında rızasına göre yapılmalı ve onaylanmalıdır.

Sözleşme de Teklif Ve Kabul Önemlidir:

Sözleşme de her iki tarafta konu olan mal ya da hizmeti anlayışlı şekilde teklif ve kabul usulüne uygun olarak onaylamalıdır. İki taraftan biri teklif ederken diğer taraf ise kabul etmelidir.

sözleşme nasıl hazırlanır

Sözleşme Yaparken Gereken Özellikler Nelerdir?

Belli bir düzene göre yapılan sözleşmeler,  kamuya ait kurumların veya kurumsal şekilde faaliyet gösteren firmaların sözleşme türleri standart ve belirli bir şekilde belirlenmektedir. Yapılacak sözleşme standart olsa da farklı bir tarzda olsa da bir takım özellikler içerir. Bu özelliklere baktığımız zaman;

Sözleşmeye Ait Başlık:

Taraflar arasında yapılan sözleşmenin bir başlığa sahip olması gerekir. Böylece yapılan sözleşmenin içeriğine ait niyet belli olur.

Sözleşmeye Ait Tarih:

Sözleşmeye tarih atıldığında resmi kayıtlara sözleşmenin ne zaman yapıldığı işlenmiş olur. Bunun yanı sıra sözleşmenin ne kadar süre geçerli olacağını belirlemekte mümkün hale gelecektir.

Sözleşme Yapanların Adları:

En az iki kişiyle yapılan sözleşmede alıcı taraf ile satıcı taraf yer alır. Bu durum bazen hizmet alınma şeklinde de olabilir. Ayrıca bazı durumlarda kişilerden farklı olarak kişiler ile kurumlar arasında yapılan sözleşmede olabilir. Hem kişiler arasında yapılan sözleşme de hem de kişi ile kurum arasında yapılan sözleşmelerde şahıs isimleri açık bir şekilde ifade edilmelidir.

Sözleşmenin Konusu:

Sözleşme konusu özetle hangi konu hakkında karşılıklı olarak atılacak imzaları dile getirir. Taraflara yüklenecek olan sorumlulukların ipucu niteliğindedir ve sözleşmenin içeriğini özetler.

Sözleşmeyi Yapan Şahısların Hakları ve Sorumlulukları:

Sözleşme içeriği bir hizmeti ya da maddi bir şeyi içerebilir. Örneğin bir inşaat yapılacaksa bunun öncesinde ya şahıslar arasında ya da kurum ve şahıs arasında bir sözleşme mutlaka imzalanır. İşte tam bu noktada işi yapacak olan taraf yüklenici, diğer taraf ise işveren olur. Yapılacak olan sözleşme sayesinde ortada herhangi bir belirsizlik kalmayacak ve hukuki açıdan bir hüküm içerecektir. Yapılacak sözleşmede her şey açık bir şekilde ortaya konulmalıdır. Bu sayede de sözleşmenin imzalanması tarafların hak ve sorumlulukları garanti altına alınır.

Sözleşmeye Uymama ve Yaptırım:

Sözleşmelerin can alıcı noktalarından biri de sözleşmeye uymama ve yaptırım konusudur. Tarafların imzaladığı sözleşmeye herhangi bir taraf uymazsa bu durum hukuki ve diğer türlü sözleşmelerin içerisinde yer almalıdır.

Sözleşmede Bahsi Geçen Ürünlerin Teminat Altına Alınması:

Konumuzun daha önceki kısmında örnek olarak verdiğimiz inşaat işinde yapılacak olan işin tamamlanma şartına bağlı olarak sözleşmenin içerdiği bedel üzerinden yüzde 6’lık bir oran kesin teminat ücreti şeklinde bankaya yatırılır.

Sözleşmede Son Bölümüne Tarafların ad ve soyadları Yazılmalıdır:

Sözleşmeyi imzalayacak olan taraflar sözleşmenin sonuna ad ve soyadlarını yazarak kendilerine ait olan bölüme imza atarak sözleşmeyi kabul etmiş olurlar.

Sözleşmeyi Üç Adet Olarak Düzenlemek Gerekir:

Yapılan sözleşmeye her türlü bilgi detaylı olarak yazılmalı ve bu durum net bir şekilde ifade edilmelidir. Sözleşmeyi üç adet olarak düzenlemek ileride ortaya çıkacak sorunlara karşı kanıt olarak göstermek için bir delil olacaktır.

Sözleşme Türleri Nelerdir?

Sözleşmeler birçok konuda düzenlenebilir. Sizler için sözleşme türlerini detaylı şekilde inceledik;

Satış Konusunu İçeren Sözleşmeler:

Karşımıza en fazla çıkan sözleşme olan satış sözleşmesi, satışa konu olan taşınır ürünün satıcı taraftan alıcı tarafa geçişi için yapılmaktadır. Sözleşme içerisinde sözleşmenin içereceği şartlar net olarak belirtilmelidir. Satış sözleşmesinde bahsi geçen ürünün değeri de açık şekilde ifade edilmelidir.

Kira Sözleşmesi:

Kira sözleşmesi yapılmasının amacı hem ev sahibini hem de kiracının haklarını korumaktır. Kiracının evi kiralama şartları, depozito içeriği ve diğer bütün konular kira sözleşmesinde net bir şekilde belirtilerek tarafların imzalaması için bir sözleşme hazırlanır.

Hizmet Karşılığı Sözleşme:

Hizmet sözleşmesi, taraflardan birinin aldığı hizmeti teminat alması için yapılır. Hizmet sözleşmesinin yapıldığı alanlar ise, temizlik hizmetleri, güvenlik hizmetleri, bakım onarım hizmetleri gibi farklı biçimlerde alınan hizmetleri kapsar.

Evlilik sözleşmesi:

 Bulunduğumuz dönemde karşımıza sık bir şekilde bu tarz sözleşmeler çıkmaktadır. Biz toplumsal anlamda bu tarz sözleşmelere sıcak bakmıyor olsak da yine de giderek yaygınlaşan bir sözleşme olarak imzalamaktadır. Evlilikte taraflar sahip olduğu hak ve sorumluları bu sözleşme ile imza altına alırlar.

sözleşme nedir

Sözleşme Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Konular

  • Daha önce de ifade ettiğimiz gibi sözleşmeler iki tarafın olmasıyla yapılır. Sözleşme yapacağınız tarafın imza yetkisinin olup olmadığına dikkat edin. Bu noktada özellikle ticari amaçla yapılan sözleşmeler için oldukça ciddi sonuçları doğurur.
  • Sözleşme noterde hazırlanıp imzalanırsa  aslında daha güvenilir olacaktır. Fakat bu yapılan her sözleşme için geçerli olmaz.
  • Sözleşme iş amacı ya da ticari bir amaç taşıyorsa hazırladığınız sözleşmede mutlaka kaşe bulunmalıdır.
  • Sözleşmede yer alan her bir sayfada taraflara ait paralar olmalı ve ad, soyad ve imza bulunmalıdır. Bu noktada herhangi bir imza eksik kalırsa sözleşme geçersiz olabilir.
  • Sözleşme içeriğinde maddi olarak bir fiyat veya değer varsa bunu hem rakam, hem de yazı ile belirterek bir soru işaretine mahal bırakmayın.
  • Sözleşmenin içinde teminat bulundurmak veya kefil belirlemek sözleşmenin çok daha güvence altında olmasını sağlar.
  • Sözleşme tamamen hukuk kurallarına uygun olmalıdır. Bu sözleşmenin can alıcı noktası olduğundan en fazla bu noktaya önem vermeniz gerekir.

Sözleşme Yaparken Avukat Desteği Gerekir mi?

Aslında her konuda bir Avukata gerek yoktur. Fakat yapacağınız sözleşme profesyonel olacaksa bir Avukat yardımı alarak daha başarılı bir sözleşme yapabilirsiniz. Fakat yapacağınız sözleşme kira sözleşmesi gibi standart olacaksa Avukat desteği almanız gerekmez. Avukat desteği almanız önerilen sözleşmelerin başında evlilik sözleşmeleri gelmektedir. Bu tarz zor sözleşmeler profesyonellik gerektirdiği için Avukat desteği almak hiçte fena olmaz. Daha sağlıklı bir sözleşme yapmak için evlilik sözleşmesi gibi tecrübe gerektiren sözleşmeler için destek almanız önerilir.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
Yorum Yap

Yorum Yap