1. Ana Sayfa
 2. Uncategorized
 3. Tek Celsede Nasıl Boşanılır?

Tek Celsede Nasıl Boşanılır?

tek celsede nasıl boşanılır

Toplumu oluşturan en temel varlık aile kavramının yani evlilik müessesesinin idamesinin sağlanmasıdır. Evlilik müessesesi, akdin yani resmi nikâhın yapılması ile birlikte hukuken bazı hususlarda sorumlu olmaktadırlar. Ailenin varlığının devam etmesi için karşılıklı olarak eşlerin birbirlerine karşı sorumluluklarını yerine getirmeleri, varsa çocuğun/çocukların bakımı, eğitimi ve sosyal ve ruhsal anlamda olumlu olacak her türlü desteği sağlamak, eşlerin birbirlerini sevmeleri, birbirlerine güven duymaları, sadakatli olmaları ile mümkündür. Maalesef bazı nedenlerden dolayı evli eşler, boşanmak için mahkemelere başvurmaktadırlar. Evlenmek bir hak olduğu gibi boşanmak da bir haktır. Nitekim Türk Medeni Kanunu’nda bu hususlar detaylı olarak hüküm altına alınmıştır. Boşanmak isteyen eşlerin merak ettiği konulardan bir tanesi de en hızlı bir şekilde nasıl boşanacakları ve tek celsede evliliğin sonlandırılması için neler yapılması gerektiği konularında bilgi sahibi olmak isterler. Tek celsede boşanmanın yolu anlaşmalı boşanma davası yolunu tercih etmekle mümkündür. Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesinde anlaşmalı boşanma davası le ilgili hükümler yer almaktadır.

boşanmak ne kadar sürer

Boşanma Davası Yolları

Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddelerinde boşanmak isteyenlerin, ilgili mahkemelere dava açmaları durumunda mahkemeler iki şekilde boşanma davasını yürütmektedirler. Bunlar;

Bu boşanma davaları içerisinde çekişmeli boşanma davası anlaşılamayan birçok konudan dolayı açılan bir dav olup; karar aşamasına bazen yıllar sonra gelinebilmektedir. Özellikle, nafaka konusu, mal paylaşımı, velayet hususu, tazminat gibi ve daha birçok sebepten dava süresi uzamaktadır. Anlaşmalı boşanma davası ise isminden anlaşılacağı üzere eşlerin her ikisinin mutabık kalarak anlaşmalı boşanma protokolü metni hazırlayıp, imzalamaları neticesinde açılan bir davadır. Tek celsede boşanmak isteyenler, anlaşmalı boşanma davası açmaları durumunda, yapılacak ilk duruşmada bile hâkim boşama kararı verebilmektedir. Boşanma davalarında dava sürecinin uzun sürmesi bazen yıllar sürmesi her iki tarafın maddi ve manevi olarak yıpranmasına, sosyal çöküntülerin yaşanmasına ve psikolojik sorunların ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir. Bu yüzden dava süresinin uzun sürmemesi için mümkünse anlaşmalı boşanmayı en uygun tercih olacaktır.

Tek Celsede Boşanabilmek İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Tek celsede boşanabilmek için evli bireylerin, her konuda anlaşmış olması ve anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanmış olması yeterli değildir. Bunun dışında Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen bazı hukuki şartların sağlanmış olması gerekir. Bu şartlar ise;

 • Evlenen eşlerin en az 1 yıl olmak üzere evlilik birliğinin devam ediyor olması gerekir.
 • Taraflarca anlaşama boşanma protokolünün hazırlanması ve her birinin her sayfayı imzalamış olması gerekir
 • Eşlerin kendi iradeleriyle boşanmaya karar vermiş olmalarını hâkimin nezdinde beyan etmeleri

Evliliğin bitirilmesini isteyen kadın ya da kocanın her ikisinin tek celsede boşanabilmesi için en önemli ve olmazsa olmaz şart anlaşmalı boşanma davası açmış olmaları ve en az 1 yıl evlilik birliğinin devam ediyor olması gerekmektedir. Taraflar, her konuda kendi iradeleriyle anlaşmış olsalar ve bunu da anlaşmalı boşanma protokolü ile gerçekleştirmiş olsalar dahi eğer 1 yıldan az evli iseler, anlaşmalı boşanma davası açamazlar. Bu durumda çekişmeli boşanma davası açabilirler.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Boşanmaya karar veren eşler, Aile Mahkemesine dava açtıktan sonra tek celsede boşanabilmeleri için;

 • Evliliğin bitirilmesi sırasında ve sonrasındaki tüm konularda anlaştıklarını belirtir bir protokolün hazırlanması,
 • Anlaşmalı Boşanma Protokolünün her sayfasının taraflarca imzalanması,
 • Protokolde her hususun anlaşılır, açık ve net olması,
 • Kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı hiçbir ifadenin yer almaması,
 • En çok sorun olan nafaka, tazminat ve mal paylaşımı gibi konularda rıza dâhilinde her detayın net olarak ifade edilmiş olması gerekir.
 • Anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanmasında mutlaka bir avukattan hukuki destek alınması, davanın her aşamasının sorunsuz olarak yürütülmesi için çok önemlidir.

Boşanma protokolünde varsa çocuklar ile ilgili hükümler konusunda Hâkim farklı karar verebilmektedir. Özellikle çocuğun velayetinin kime verileceği hususunda Hâkimin takdir yetkisi bulunmaktadır. Hâkim, çocuğun geleceği ile ilgili çocuğun faydasına yönelik hususları göz önünde bulundurarak velayeti istediği taraf verebilir. Bu yüzden protokolde çocuğun eğitimi, masrafları, sosyal hayatı, psikolojik açıdan sarsılmaması, çocuğun ne kadar sıklıkla gösterileceği, ne kadar sürede bir çocuğun karşı tarafa gösterileceği, arkadaş ve okul çevresinden uzaklaşmaması gibi hususlara dikkat ederek hazırlanması ve gerçekçi olması önem kazanmaktadır. Aksi takdirde davanın reddiyle karşı karşıya kalınması olasıdır.

boşanma sebepleri

Anlaşmalı Boşama Usulünden Çekişmeli Boşanma Usulüne Dönülmesinin Sebepleri

Anlaşmalı boşanma protokolünde evliliğin sonlandırılması halinde mal paylaşımı, nafaka, iştirak nafakası, tazminat gibi en hassas meselelerin iyice irdelenmiş olması, her detayın yer alması ve ifadelerin açık, anlaşılır ve net olması gerekir. Eğer bu konular gereğince düşünülüp karşılıklı rıza dâhilinde ifade edilmemişse ya da soruna sebep olacak şekilde yazılmışsa ve taraflar bu konuda tam olarak anlaşmamışlarsa bu büyük bir sorun olarak boşanmak isteyen eşlerin karşısına çıkacaktır. Duruşma sırasında bu konularda anlaşmazlık ortaya çıkarsa dava, anlaşmalı boşanma yerine çekişmeli boşanma davası usullerine göre yürütülecektir. Bu da her iki taraf için daha büyük sıkıntıların kapısını açacaktır. Eğer anlaşmazlıklar nedeniyle anlaşmalı boşanma usulünden davanın çekişmeli boşanma usulüne göre yürütülmesine karar verilirse, tarafların tekrar anlaşmalı boşanma davasına dönebilmeleri için Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesine göre en az 3 yıl beklemeleri gerekmektedir. Bu yüzden avukattan yardım alarak özellikle varsa çocuk/çocuklar ile ilgili her detayın net olarak belirtilmesi ve tüm kararların çocuğun menfaati düşünülerek ifade edilmiş olması gerekir.

Tek Celsede Boşanmak İçin Açılan Anlaşmalı Boşanma Davaları Ne Kadar Sürmektedir?

Öncelikle anlaşmalı boşanma davalarında hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolün nitelikli hazırlanması gerekir. Protokolde her hususun açıkça ve duruşmada sorun yaşanmayacak şekilde her konuda anlaşılmış olması ve bu hususlarda bireylerin kendi rızaları ile karar vermiş olmaları, hukuka aykırı kararların alınmamış olması gibi hususlar, dava sürecinin kısa sürmesinde doğrudan etkili olmaktadır. Tüm konularda usulüne uygun bir şekilde anlaşılması ve şartların sağlanmış olması halinde 1 ay ile 3 ay içerisinde davalar bitirilmektedir. Bu süre mahkemenin yoğunluk durumuna, personel sayısına ve dava sürecinde işlemlere göre değişiklik göstermektedir. Çekişmeli boşanma davalarında ise dava süreci en az 1 yıl ve bazen yıllar sürebilmektedir. Süreç uzadıkça tarafların bu sürecin olumsuz etkilenme düzeyleri de beraberinde artmaya devam edecektir.

anlaşmalı boşanma

Anlaşmalı Boşanmalarda Avukatın Önemi

Boşanmak isteyen çiftlerin kendi aralarında dav sürecini yürütmeleri, anlaşmalı boşanma davalarında birçok sorunun ortaya çıkmasına sebebiyet vermesi muhtemeldir. Aile hukuku konusunda uzman bir avukattan yardım almak, sürecin takip edilmesi, her şamada gerekli işlemlerin yürütülmesi protokolün sorun teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması açısından şüphesiz büyük yararı olacaktır. Boşanma davalarında; dava sürecinin uzun sürmesinin getirdiği maddi ve manevi sıkıntılardan hem boşanacak bireyler hem de o bireylerin aileleri olumsuz olarak etkilenmektedir. Bu yüzden boşanmaya karar veren bireylerin ve ailelerin, bu süreçten en az seviyede olumsuz etkilenmeleri için hukuki desteğin alınması önem kazanmaktadır.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
Yorum Yap

Yorum Yap