1. Ana Sayfa
  2. Uncategorized
  3. Terk Sebebiyle Boşanma Süreci Nasıldır?

Terk Sebebiyle Boşanma Süreci Nasıldır?

terk nedeniyle boşanma süreci

Evlilik birliğinin devamına yönelik eşlerin her birinin, yerine getirmek zorunda oldukları bazı sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sorumluluklar yerine getirilmediği takdirde evlilik birliği temelinden sarsılması söz konusu olacağından Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince boşanma davası açılabilmektedir. Boşanma davası açmanın gerekçelerinden bir tanesi de terk nedeniyle boşanmadır.

Terk Nedeni ile Boşanma Nedir?

Terk nedeniyle boşanma, Türk Medeni Kanunu’nun 164. maddesinde yer almakta olup; terk nedeniyle boşanmanın şartları açıklamıştır. Terk nedeni ile boşanma, eşlerin sorumluluklarını yerine getirmemeleri nedeniyle eşlerden birinin eşini terk etmesi ya da birlikte yaşadıkları konutu haklı bir sebep olmadan terk etmeleri nedeniyle açılan bir boşanma şeklidir.  Bu boşanma özel bir boşanma sebebidir. Eğer ilgili kanun maddelerinde belirtilen şartlar gerçekleşmişse başka bir sebebe gerek kalmadan ilgili madde gereğince boşanmaya karar verilebilmektedir.

Terk Nedeni ile Boşanma Açılabilmesinin Şartları Nelerdir?

Her boşanma şeklinde olduğu gibi terk nedeni ile boşanmada da dava açılabilmesinin bazı şartları bulunmaktadır. Bu önemli şartlar şunlardır:

  • Haklı bir gerekçe olmadan eşlerden birisinin beraber yaşanılan ortak konuta dönmemesi,
  • Kanunda belirtilen evlilik birliğinden doğan sorumlulukların yerine getirilmemesi amacıyla eşlerden birinin diğerini terk etmesi,
  • Hâkim ya da noter tarafından evi terk eden kişiye en az 4 ay geçtikten sonra ihtar gönderilmesi
  • İhtar gönderildikten sonra, tebliğin yapıldığı tarihten itibaren evi terk eden eşin 2 ay içerisinde konuta dönmemiş olması,
  • Toplam 6 ay ortak yaşanılan konuta dönülmemiş olması,
  • Eşlerden birinin diğerini konuta almaması ya da evden uzaklaştırması neticesinde de mağdur olan (kovulan eş) taraf boşanma davası açabilmektedir.

Eşlerden birinin askerlik görevini İfa etmek amacıyla, hastalık sebebiyle, seyahat ya da iş sebebiyle konutu terk etmesi durumunda, terk nedeni ile boşanma davası açılamamaktadır. Ancak seyahat nedeniyle ya da iş sebebi gibi nedenlerden dolayı eşlerden birinin konutu terk etmek mecburiyetinde kalması ve sonrasında evden ayrılan bu kişinin belirlenen sürenin sonunda eve gelmemesi sebebiyle boşanma davası açılabilmektedir.

Terk Nedeniyle Boşanma Davalarında Ayrı Yaşama Hakkı Olan Eşe Karşı Davanın Durumu

Türk Medeni Kanunu’nun 197. maddesinde bazı şartlar dâhilinde evlilik birliği içerisinde eşlerin ayrı yaşama hakkı bulunmaktadır. Bu haklar içerisinde evlilik birliği içerisinde özellikle hayati tehlikesi olan,  kişiliği ya da ekonomik güvenliği tehlikede olanlara ayrı yaşama hakkı doğmaktadır.  Başka bir sebeple boşanma davası açıldığında ayrı yaşamak durumunda kalan eşe ayrıca terk nedeniyle boşanma davası açılamaz.

terk nedeniyle boşanmada bilinmesi gerekenler

Terk Nedeniyle Boşanma Davalarında Terk Süresi Nasıl Değerlendirilir?

Herhangi bir gerekçesi olmadan birlikte yaşanılan konutu terk eden kişinin,  konutu terk ettiği tarihten itibaren toplam en az 6 ay geçmemesi durumunda terk nedeniyle boşanma davası açılabilmektedir. Bu 6 aylık sürenin, 4 ayı hâkim tarafından evi terk eden kişiye ihtarın gönderilmesinden önceki süreyi ve 2 ay ise ihtarın tebliğ edildiği tarihten itibaren 2 aylık kısmı kapsamaktadır. Buradaki en temel şart; evi terk eden kişinin haklı bir gerekçesinin olmaması ve bu terk süresinin toplamda en az 6 ay doldurulmasıdır. Eğer asgari sınır olan 6 ay dolmadan evi terk eden eş,  eve döndüğü takdirde terk nedeni ile boşanma davası açılamamaktadır.  Eve dönen eşin, bir süre sonra tekrar evi terk etmesi halinde boşanma davası açılabilmektedir.

İhtar Gönderme Şartları

Evi terk eden eşe, evi terk ettiği tarihten itibaren 4 ay süre geçmedikçe ihtar gönderilemez.  İhtar gönderildikten sonra da 2 ay geçmeden dava açılamaz. Gönderilen ihtar belgesinin içeriğinde, evi terk eden kişiye 2 ay içerisinde dönmediği takdirde boşanma davasının sonuçlar ile karşılaşacağının bildirilmesi gerekmektedir.

Terk Nedeniyle Boşanma Davasının Boşanma İle Neticelenmesi İçin Gerekli Şartlar

Türk Medeni Kanunu’nun 164. maddesinde belirtilen şartların gerçekleşmiş olması terk nedeniyle boşanma davası açmak için yeterlidir. Ancak dava sonucunda mahkemen tarafından boşama kararı verilebilmesi için yeterli değildir.  Kişinin evi terk ettiğinin ispatlanması, tanık beyanları ve diğer bilgi, belgelerin mahkemeye sunulması gerekmektedir.

Hâkim Tarafından Evi Terk Eden Eşe Gönderilen İhtarda Bulunması Gerekenler Nelerdir?

Hâkim tarafından konutu terk eden eşe yapılan ihtarın içeriğinde, kişinin 2 ay içerisinde konuta dönmesi gerektiği aksi takdirde doğacak sonuçların belirtilmesi gerekir. Gönderilecek ihtar, aile mahkemesinden talep edilebileceği gibi noter vasıtası ile de gönderilebilmektedir. Burada dikkat edilecek husus, 2 ay içinde konuta dönülmediği takdirde terk nedeniyle boşanma davası açılabileceğinin detaylarının belirlenmesi, konutu terk eden kişiye eve dönmesi için ihtarın samimi olması, eve geri dönüş için yol giderlerini karşılayacak miktarda paranın gönderildiğinin ve evin anahtarının nerede olduğu açıkça belirtilmelidir. Diğer bir husus ise davet edilen konutun yaşanılabilir nitelikte olması gerekir.  Buradaki ölçü en az asgari düzeyde ki yaşam koşullarının sağlanmış olduğu bir konuttur.

terk nedeniyle boşanmada mal paylaşımı

Türk Medeni Kanununda Terk İfadesinin Hukuki Karşılığı

Hukuksal anlamda terk nedeni ile boşanma davalarında kullanılan terk ifadesi; gerçek terk ve yapıntı terk olmak üzere iki çerçevede değerlendirilmektedir. Evi terk eden eşin,  kendi iradesiyle hukuka aykırı bir şekilde ve haklı bir gerekçesi olmadan ortak yaşanılan konuta dönmemesi gerçek terk olarak ifade edilir.  Konuta dönülmesi halinde eşlerin farklı odalarda uyumaları,  küskün olmaları terk nedeniyle boşanmak kapsamında değerlendirilecek bir sebep değildir. Yapıntı terk ise, eşlerden birinin diğerini terk etmeye zorlaması ya da haklı bir gerekçesi olmadan konuta girmesinin engellenmesi terk nedeniyle boşanma davalarında yapıntı terk olarak ifade edilir. Örneğin; şiddet uygulanan kadının evi terk etmesi,  kocası tarafından eve girmesi engellenen, can güvenliği gibi sebeplerden dolayı konuta dönemeyen kadına kocası tarafından terk nedeni ile boşanma davası açılamaz.

Boşanma Davalarında Tedbir Nafakası

Türk Medeni Kanunu’nun 197. maddesinde belirtilen şartlar dâhilinde, evli bireyler arasında birlikte yaşamaya ara verilmesi geçerli bir nedene dayanıyorsa, Aile Mahkemesi Hâkimi, talep üzerine tedbir nafakası kararı verebilmektedir. Bu süreçte nafaka davasının açılması doğrudan terk nedeniyle açılan boşanma davası sonucunu etkilemektedir. Tedbir nafakasının kadın tarafından istenmesi ve mahkemenin de bu yönde bir karar vermesi halinde davanın açıldığı tarih itibariyle o kişiye ayrı yaşama hakkı verildiği anlamına geldiğinden, tedbir nafakası davasının açıldığı tarihten itibaren 4 ay geçmeden konutu terk eden eşe ihtar gönderilemez. Eğer konutu terk eden eşe ihtar gönderilirse o kişi bu ihtara uymamakta haklıdır.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
Yorum Yap

Yorum Yap